Tip os log ind
Ernst B. Knudsen.

Et sygt system

07. december 2017, 12.30

KOMMUNALE VÆRKER Fredag aften kunne man på TV MidtVest se direktør for Herning Vand, Niels Møller Jensen, fortælle, at danske vandværker, der er omdannet til aktieselskaber, kan komme til at betale 36 milliarder til Skat. Sagen opstod i 2009, da vandselskaberne blev til aktieselskaber. Dermed gik de fra skattefrie kommunale selskaber til skattepligtige virksomheder.

For borgerne i Hernings vedkommende vil det betyde en ekstrabetaling på 5-600 kr. over 20 år pr. husstand. Niels Møller Jensen udtaler, at han ikke kan forstå, at politikerne ikke har grebet ind.

Men er det ikke netop det syge, at embedsmænd og politikere ovre i København fra sag til sag kan skalte og valte med, hvor meget energi- og vandselskaber kan tjene og skal betale i skat? Det fremgik af udsendelsen, at man bl.a. ikke havde taget højde for, at vandrørene også skulle værdiansættes.

Det næste spørgsmål er så, hvorfor havde man så travlt med at gøre Herning Vand til et aktieselskab?

At det er embedsmænd og politikere, der bestemmer, hvor meget energiselskaber må tjene, kender vi jo alt for godt fra »varmesagen«, hvor Energitilsynet fastlægger, hvor meget der må opkræves som forrentning af indskudskapital. Man har godkendt et genanskaffelsesprincip og ved hjælp af indviklede modeller bestemmer man, hvor meget EGJ Varme må opkræve, og med andre ord hvor stor en ekstraregning, der bliver sendt til forbrugerne i Herning.

EGJ Varme er datterselskab til moderselskabet EnergiGruppen Jylland A/S, der har en ejerandel pa? 100 pct. af selskabet. Ejerskabet til Energigruppen Jylland A/S er fordelt med 65,6 pct. hos EnergiMidt Forsyning og Services A/S og 34,4 pct. hos Herning Kommune.

Som bekendt er der nu vedtaget en lov, fremsat af energiminister Lilleholt, så kommunerne nu bliver modregnet 100 procent i bloktilskuddet, hvis kommunen selv udtrækker sin andel af forrentning af indskudskapital. For Hernings vedkommende drejer det sig om ca. 170 millioner kroner.

Her i bladet forklarede borgmester Lars Krarup 1. november, at man derfor var gået ind i forhandlinger med flertalsaktionæren Eniig. Så vidt vides drejer konstruktionen sig om, at man overdrager de sidste aktier til Eniig, mod at Eniig så midlertidigt nedsætter prisen for forbrugerne.

Lars Krarup afviser, at han hemmeligholder informationer, idet han tre gange har drøftet sagen med Erhvervs- og Økonomiudvalget. Men er det godt nok?

Lars Krarup forklarer: »I enhver forhandling, hvor man gerne vil opnå et frugtbart resultat, skal man jo ikke starte med at forære forhandlingsparten elementer af sin egen strategi via medierne«.

Indledningsvis havde Lars Krarup dog bemærket sig vedrørende salget af de 66 procent af varmeaktierne tilbage i 2003 skete ved, at samtlige medlemmer i byrådet stemte for. Desuden bemærkede han, at byrådsmedlemmerne havde ansvar og pligt til at sætte sig ind i sagen og stemme ud fra sin overbevisning om, hvad der var bedst for kommunen.

Hvis vi drager parallel til den nuværende sag, så er byrådsmedlemmerne udover enkelte udvalgte jo ikke sat ind i sagen, så indtil de bliver det, kan de jo heller ikke tage stilling til den.

Jeg kan sagtens forstå ,at alle byrådsmedlemmer tilbage i 2003 stemte for salget. Det var jo med til at redde Hernings økonomi, men hvor godt var de enkelte byrådsmedlemmer orienteret om forrentning af indskudskapital og ændring af værdiansættelse til genanskaffelsesprincippet?

Man havde så travlt tilbage ved udgangen af 2002, at man ikke ville høre på direktøren for de kommunale værker, Niels Nedergaard, da han skrev: »Man må blot gøre sig klart, at forbrugerne i sidste ende kommer til at betale - millioner opstår ikke ud af den blå luft«. Nedergaard fik desværre ret! Kommunen fik 173 mio. i kassen for salget men efterfølgende er forbrugerne blevet opkrævet 567 mio. Man fyrede Niels Nedergaard et par måneder før han alligevel skulle gå på pension. Man burde i stedet have lyttet og givet ham en buket blomster.

Jeg er nyvalgt til Byrådet og jeg kommer først til at virke fra starten af 2018 og er derfor ikke orienteret om noget som helst endnu. Jeg kan se, at det gamle byråd skal have møde 19. december, så hvis der kommer salg af EGJ-aktier på dagsordenen, vil jeg da råde mine kolleger til at tænke sig om og kræve en ordentlig orientering.

Der kunne jo være en anden løsningsmulighed, nemlig at Herning Vand bliver omdannet fra et aktieselskab til et AMBA, og at aktierne i EGJ varme bliver givet til forbrugerne. Herved undgår vi at blive en del af den skattebombe på 36 mia. som jeg nævnet i indledningen. Men for at overskue det, skal man jo have rådighed til alle de rådgivere, som borgmesteren har adgang til.

Så kære med-politikere, tænk jer om og giv jer god tid, inden I bestemmer jer til noget. Vi skal ikke have en ny ekstraregning til forbrugerne.

Ordet er dit