Tip os log ind
Niels Duedahl, direktør i SE, og Martin Romvig, direktør i Eniig, giver hinanden hånd på, at de to selskaber skal fusionere og blive til Norlys.
Foto: Pr-foto

Eniig på vej i stor fusion

Energiselskabet Eniig vil fusionere med SE og skifter navn til Norlys
11. oktober 2018, 11.45

HERNING Bestyrelserne i de to energiselskaber Eniig og SE - tidligere Syd Energi - har indgået en aftale om at fusionere under navnet Norlys a.m.b.a.

Udsigten til betydelige forretningsmæssige synergier og udviklingsmuligheder ligger til grund for beslutningen, som bestyrelserne i begge selskaber har tiltrådt enstemmigt.

Eniig oplyser, at målet er at skabe stordriftsfordele, som på sigt blandt andet kan resultere i lavere priser.

Fusionen sker ligeværdigt mellem SE og Eniig, og Norlys bliver et markant energi- og teleselskab med cirka 709.000 andelshavere og cirka 2500 medarbejdere.

Endelig godkendelse

Den endelige beslutning om en fusion bliver truffet af selskabernes repræsentantskaber på ekstraordinære møder 5. november.

I den forbindelse forklarer Eniig, at forberedelserne af valget til Eniigs repræsentantskab (se anden artikel her på siden) fortsætter som hidtil.

De to nuværende selskabers repræsentantskaber vil indtil videre fortsætte og tilsammen udgøre et fælles repræsentantskab, men om nogle år sandsynligvis blive samlet til ét.

Når repræsentantskaberne har godkendt fusionen, skal konkurrencemyndighederne behandle sagen.

Det kan forventeligt afsluttes næste sommer, hvorefter skiftet bliver en realitet, og der vil komme til at stå Nordlys på kundernes fakturaer.

Bedre sammen

De to bestyrelsesformænd tror på, at fusionen af de to selskabers kræfter vil blive til gavn for både andelshavere, kunder og medarbejdere.

- Både inden for vores andelshaveraktiviteter og vores kommercielle aktiviteter opnår vi sammen den investeringskraft, der skal til for at sikre øget digitalisering og styrke grøn omstilling i Danmark. Det kræver blandt andet massive investeringer i de kommende år at ombygge det danske el-net til at være katalysator for grøn energi - et stort og vigtigt arbejde, vi som elselskaber har foran os, og som vi løfter bedst ved at slå kræfterne sammen, siger Jens Erik Platz, bestyrelsesformand i SE, i en pressemeddelelse.

- En fusion af vores selskaber vil give os en markant markedsposition inden for både energi- og teleområdet. Vores skala, lønsomhed og konkurrencekraft bliver øget, og med det kan vi sikre konkurrencedygtige priser på produkter og services. Det er der behov for, ikke mindst i en telesektor, som er præget af markant konkurrence og hurtig udvikling. Ved fusionen skaber vi et signifikant modspil til de øvrige aktører på markedet, siger Jan Skytte Pedersen, bestyrelsesformand i Eniig.

Jan Skytte Pedersen glæder sig blandt andet over, at de to parter som en del af fusionsaftalen vil sikre, at højhastighedsinternet er tilgængeligt for alle ejere ved udgangen af 2023.

Hovedsæde i Silkeborg

Godkendes fusionen, vil Niels Duedahl (SE) blive administrerende direktør i Norlys a.m.b.a., og Martin Romvig (Eniig) bliver viceadministrerende direktør. Den nye bestyrelsesformand udpeges af SE, og næstformanden udpeges af Eniig.

Som en del af fusionsaftalen får koncernen hovedsæde i Silkeborg. Aalborg bliver center for kommerciel energihandel, Esbjerg for elforsyningen samt Aarhus og Sønderborg for teleaktiviteter - det vil sige internet- og tv-forretningen. Selskabet vil fortsat have en række supporterende lokationer rundt omkring i landet.

Norlys

Eniig og SE vil fusionere under navnet Norlys a.m.b.a.

Norlys vil få en egenkapital på 18 milliarder kroner, samlede aktiver på 30 milliarder kroner, en driftsindtjening på 1,9 milliarder kroner samt en omsætning på 8 milliarder kroner.

Selskabet vil samlet have 709.000 andelshavere samt mere end en million tv- og internetkunder.

SE og Eniig ejer betydelige infrastrukturer i Danmark. Elforsyningen dækker samlet 709.000 andelshavere (30 procent af de danske husholdninger), og bredbåndsiden dækker mere end en million husstande fordelt mellem fiber- og kabelanlæg (42 procent af de danske husholdninger). De to selskaber dækker tilsammen mere end 40 procent af den danske geografi.

Selskabet OpenNet, hvor Eniig og SE i forvejen samarbejder om at fremme åbningen af fibernettene i Danmark, vil fortsætte som uafhængigt selskab, der kan styrke konkurrencen og Danmarks digitalisering.

Ordet er ditMere Herning