Tip os log ind
Peter Skaarup.

Endelig fik vi ophævet flygtninge-retskrav på bolig

07. december 2018, 11.00

BOLIGKRAV Flygtninge, der kommer til Danmark, har hidtil haft et retskrav på at få en permanent bolig stillet til rådighed. Det er efter Dansk Folkepartis opfattelse urimeligt og uforståeligt, at flygtninge får særbehandling i forhold til andre boligsøgende.

I Dansk Folkeparti har vi altid ment, at dette krav var både urimeligt og diskriminerende overfor danskere, der blev skubbet bagest i boligkøen. Der er mange danskere, der står i kø til en bolig, og deres ønske bliver vanskeliggjort af, at der kommer nogle udefra, som kommunerne også skal finde boliger til. Ud fra en rimelighedsbetragtning mener vi ikke, det er rigtigt, at nogle må vente længe på at få en bolig, mens andre kan hoppe boligkøen over.

Derfor har Dansk Folkeparti i årevis arbejdet for at få fjernet dette urimelige retskrav. Vi har blandt andet fremsat forslag i Folketinget om det, men det nedstemte resten af partierne i Folketinget desværre.

Med indgåelse af aftale om finanslov for 2019 lykkedes det os endeligt at få ophævet retskravet, så kommunerne får mulighed for fremover kun at anvise et midlertidigt opholdssted til flygtninge omfattet af reglerne om boligplacering. Dermed ophæves retskravet på permanente boliger til flygtninge efter integrationsloven én gang for alle. En rigtig god nyhed synes jeg.

Ordet er ditMere Debat