Tip os log ind
Sara Louise Larsen.

Dokumentation efterlyses

15. maj 2019, 12.30

HOLTBJERGSKOLEN Forleden blev det i TV MidtVest og på AOH.dk beskrevet, hvordan bl.a. forældre efterspørger dokumentation for Holtbjergskolens sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige tilstand.

Vi ved, at der er sat sparsomme midler af til et stort projekt med at fusionere Sønderagerskolen og Aamoseskolen på Holtbjergskolen. Helt præcist har vi 1,9 mio. kr. til projektet. I arbejdsgruppen er undersøgelser af bygninger ikke en del af det beløb, hvorfor forældregruppen har henvendt sig til dels kommunalbestyrelsen og dels forvaltningen for teknik og miljø.

Vi henvender os fortsat, fordi vi ved, at tidligere og nuværende elever og brugere har haft eller har oplevelsen af hovedpine, hoste, løbende næse, kløende øjne, svimmelhed eller opkast, når de befinder sig eller har befundet sig længere tid i nogle af Holtbjergskolens bygninger.

Det undrer mig, hvordan kommunen i tirsdagens udsendelse på TV MidtVest meddeler, at skolens bygninger er blevet undersøgt i efteråret og at der intet er galt med bygningerne og derfor skal forældrene ikke bekymre sig. Hvis det er tilfældet, hvorfor har man så ikke for længst givet aktindsigt i dette, da jeg bad om dette?

Som det fremgår af forvaltningens oversigt på AOH.dk 12. januar, har bygning 1 og 2 (kommende Bydelsskole) en flerårig kendt skimmelsvamp-problematik i form af lugtgener og dårligt indeklima. Det samme med kælderen. Men Holtbjergskolen består altså af ni bygninger ud over disse, hvoraf de otte er fra start 70'erne og bygget med samme beton og konstruktion som Gjellerupskolen, der skal rives ned. Det er således de andre bygninger, som vores børn skal være i og som vi er nysgerrige på.

I en rapport fra MidtConsult i 1993 konkluderer man, at projektmaterialet for skolen er mangelfuldt. Der er ikke statiske beregninger og hvor konstruktionerne har været åbne ved frihugning, viser undersøgelserne at samlinger med beslag, bolte, osv enten ikke er udført eller kun delvist udført. Og at disse beslag, bolte, osv. er udført af ikke-rustbeskyttet stål og derfor rustangrebet eller helt bortrustet.

Indtil nu har ledelsen i Teknik og Miljø udtalt, at de ikke har nogen procedure for vedligehold og dokumentation for arbejder på Holtbjergskolen. Hvis man tager skolens historik i betragtning, er det en bekymrende udmelding.

Hvordan sikrer kommunalbestyrelsen, at de overholder lovgivningen om, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at føre tilsyn med kommunale ejendomme, når forvaltningen samtidig udtrykker, at de ikke har en egentlig procedure for dokumentation for udført arbejde derpå?

Og hvis alt er okay, hvorfor lugter det så i bygningerne?

Ordet er ditMere Debat