Tip os log ind
Karl Højhus Jeppesen.

Det skal være trygt at blive gammel i Herning Kommune

11. januar 2019, 13.00

ÆLDRE Befolkningsudviklingen gør, at vi bliver relativt flere ældre i Herning Kommune. Derfor bliver kommunens ældrepolitik af større og større betydning. Mange ynder at beskrive det stigende antal ældre som et stort problem, ja, nogle taler ligefrem om »ældrebyrden«. Vi foretrækker i stedet for at betragte de mange ældre i kommunen som en guldgrube af ressourcer, som vi skal drage nytte af.

Der er en stigende tendens til, at mange ældre ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet uden hensyn til en fast pensionsalder. Det er til gavn for de ældre og samfundet. Kommunen bør også som arbejdsgiver gennem sin seniorpolitik understøtte denne udvikling for sine egne ansatte.

Efter den erhvervsaktive alder ønsker de fleste ældre naturligvis at nyde de glæder og interesser, som det var sværere at tilgodese, når man også skulle passe sit arbejde. Men rigtigt mange ældre vil også gerne stille sig til rådighed og fortsat yde en frivillig indsats på områder, hvor de vil kunne gøre en forskel. Det kan være frivilligt, socialt arbejde af forskellig art, som også kan komme andre ældre til gode. En besøgsven, hvis man er blevet alene, en »skubbeklub«, som arrangerer gåture for ældre, som ikke længere er mobile, for nu blot st nævne et par eksempler.

En særlig ressource udgøres at ældre ledere både fra den offentlige og den private sektor. Mange fra denne gruppe vil gerne stille erfaring og viden til rådighed for eksempelvis yngre iværksættere. Dette skal vi understøtte. For mange ældre kommer der en svær periode, hvor man ikke længere kan klare sig selv og bliver plejekrævende. I Herning Kommune må der aldrig opstå tvivl om, at kommunen så stiller den fornødne hjælp til rådighed.

Socialt samvær betyder også meget for de ældre og kan være med til, at man længe kan blive ved med at klare sig selv. Derfor er eksempelvis aktivitetscentre og caféer, hvor ældre kan samles og spise sammen, af stor betydning.

Men når behovet for hjælp opstår, skal den også være til rådighed - hvad enten der er tale om praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet eller tilbud om en egentlig plejebolig.

Antallet af gode plejeboliger skal øges i takt med det stigende behov. Vi sætter stor pris på lokale plejeboliger og værdsætter, at man kan blive boende lokalt, også når man bliver gammel.

Der skal også fokuseres på, at raske ældre har mulighed for at få en plejehjemsplads sammen med deres svage ægtefælle. Det skal nemlig være trygt at blive gammel i Herning Kommune.

Ordet er ditMere Debat