Tip os log ind
Peter Halkjær.

Det er nødvendigt, at ledige står til rådighed

31. maj 2018, 12.53

Rådighed En ny undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) viser, at hver tredje på kontanthjælp ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. For dagpengemodtagere er tallet hver sjette. Tallene er fremkommet ved, at Danmarks Statistik har spurgt de ledige selv.

Mangel på motiverede ansøgere til ledige stillinger tvinger virksomheder til at sige nej til nye ordrer og til at ansætte udlændinge. En del af disse job kunne være blevet besat af dagpenge- og kontanthjælpsledige, men det er svært, når ledige afstår fra at udnytte de muligheder for job, der viser sig.

Den tiltagende manglende rådighed blandt ledige, som analysen fra DA redegør for, burde få alarmklokkerne til at ringe på Christiansborg. Manglende rådighed blandt ledige, der lader sig forsørge af offentlige midler uden at føle sig forpligtet til at gøre noget til gengæld, beslaglægger økonomiske ressourcer, der kunne være anvendt bedre.

Problemet reducerer et udbud af arbejdskraft, der kunne have været med til at afhjælpe en stigende mangel på arbejdskraft, der lige nu breder sig fra bygge- og it-branchen til mange andre brancher, herunder rengøring, transport, hotel og restauration.

En del af baggrunden bag den manglende rådighed blandt ledige skal søges i beskæftigelsessystemet, der med redskaber som samtaler, arbejdsprøvning og sanktioner har ansvar for at kontrollere, at ledige søger aktivt og udnytter de jobåbninger, der viser sig. Dermed har både kommuner og a-kasser et medansvar for at bringe situationen under kontrol.

Antallet af jobparate ledige, der tæller 110.000, falder stort set ikke længere trods historisk gode muligheder for job på arbejdsmarkedet. Desto flere ledige, der aktivt søger job og udnytter de jobmuligheder, som viser sig, desto færre virksomheder vil stå og mangle arbejdskraft.

Enhver, som er i stand til det, er forpligtet til at forsørge sig selv og sin familie. Det burde ikke være et urimeligt krav. Og det burde være et grundprincip, som myndighederne var i stand til at håndhæve. Også over for jobparate ledige, som udgør en yderst værdifuld reserve af arbejdskraft, som vi ikke har råd til at lade gå til spilde.

Ordet er dit