Tip os log ind
Anne Mette Bang Rasmussen.

Derfor stiger taksterne i SFO

04. marts 2019, 14.30

SFO Den takst, vi som forældre i Herning Kommune betaler/har betalt for at have børn i SFO eller fritidshjem, har gennem flere år været relativt lav, sammenlignet med langt de fleste kommuner omkring os.

I forhold til dagtilbudsloven må forældrebetalingen for en fritidshjemsplads maks. udgøre 30 pct. af hvad pladsen reelt koster. Der er ikke noget loft over forældrebetalingsandel i SFO, men det har været et politisk valg med ens priser. Det vil sige, at prisen begge steder har været bestemt af lovgivning om pris på fritidshjemspladser.

Det er en realitet, at vi har en stram økonomi på børne- og familieområdet. For at bibeholde nuværende normering og kvalitet i vores pasningstilbud, og stadig have økonomi til at arbejde forebyggende med udsatte børn, besluttede vi derfor i det seneste budgetforlig at øge forældrebetalingen. For lovmæssigt at kunne øge egenbetaling bliver fritidshjem ændret til SFO'er (som det efterhånden er tilfældet i hovedparten af kommuner). Organiseringen ændres, men for størsteparten af børn er dagligdagen og indholdet det samme.

Fra august vil forældrebetalingen stige fra 30 procent til 45 procent (0. - 2. Klasse) og fra 40 procent til 73 procent (3. - 4. Klasse).

Besparelser eller prisstigning? Som borger vil du nok helst undgå begge dele. Som politiker er det et vilkå,r vi ind i mellem må forholde os til. I dette tilfælde besluttede vi en prisstigning frem for en besparelse. Vigtigt er det at pointere, at den øgede forældrebetaling bliver på børneområdet og bidrager til en forbedret økonomi.

Mulighederne for at søge friplads eller reduceret forældrebetaling for borgere på lav indkomst samt søskenderabat fortsætter uændret.

Ordet er ditMere Debat