Tip os log ind

Der var engang, Lars Krarup

09. april 2019, 12.00

TVANGSFJERNELSER Der var engang, hvor Lars Krarup ikke mente, at han som borgmester havde adkomst til at blande sig i forvaltningens arbejde i en tvangsfjernelsessag. Dengang i 2007, hvor Herning Kommune begik overgreb på mine børn, ved at tvangsfjerne dem på baggrund af falske anklager, ønskede Lars Krarup ikke at få beskidte fingre.

Dengang fik fejl på fejl på fejl ikke personalemæssige konsekvenser, selvom der sandt for dyden havde været grund til det.

Jeg behøver blot at nævne, hvordan den daværende børne-ungechef (nuværende medlem af Børnerådet) to gange i forløbet videregav fejlagtige oplysninger om sagen til sin borgmester - Lars Krarup. I sin redegørelse til borgmesteren undlod børn-ungechefen at meddele, at ankestyrelsen havde underkendt Herning Kommunes formandsbeslutning om akut tvangsfjernelse - men ak - dengang i 2007, mente Krarup øjensynligt ikke at fejl skulle have personalemæssige konsekvenser.

Det kan jeg forstå, at Lars Krarup anno 2019 mener. Det er en ny kurs.

En sagsbehandler er blevet fyret på baggrund af en revisionsrapport fra EY. En sådan fyring, foretaget af økonomi og erhvervsudvalget (Lars Krarup og co.) kan meget vel komme til at danne præcedens - eller kan det? For hvordan vil Lars Krarup forholde sig næste gang, han bliver gjort bekendt med lignende fejl? Vil det også få personalemæssige konsekvenser?

Vil Lars Krarup personligt fyre enhver sagsbehandler, der ikke lever op til serviceloven og forvaltningsloven? Og hvad med forvaltningens leder? Eller det børne-ungeudvalg, der godkender sagsbehandlingen?

Ja, dengang i 2007 - skete der absolut ingenting på nogen af disse fronter - selv om det var groteske tider hele vejen rundt.

Spørgsmålet er, om den aktuelle fyring af sagsbehandleren har andre grunde end borgmesterens kærlighed til god forvaltningsskik?

Hvis ikke der er andre grunde, så kan hver eneste sagsbehandler i Herning Kommune, der har lavet fejl og/eller lovbrud i en tvangsfjernelsessag, vel imødese en fyreseddel direkte fra økonomi- og erhvervsudvalget - eller hvordan?

Ordet er ditMere Debat