Tip os log ind
Mette Guldberg.

Der er luft i budgettet

29. juni 2016, 11.45

HANDICAP- OG PSYKIATRI Handicapområdet er i øjeblikket klemt af mange års sparerunder. Lige nu bliver der sparet endnu 15 mio. på institutionerne og det er der mange, der har bemærket og skrevet meget om de sidste par måneder.

Den 16. juni foreslog jeg i disse spalter en redningsplan. På konto 676 henstår nemlig 33 mio. som en slags budgetreserve. Hvis politikerne ville hjælpe handicapområdet, kunne man så let som ingenting finde de 15 mio. på denne konto. Desværre kunne jeg læse på forsiden af HF d. 24. juni, at borgmesteren og hans støtter afviser dette ud fra et forsigtighedsprincip.

Men borgmesteren kunne samtidigt oplyse, at: »Der arbejdes godt med at udrydde budgetoverskridelsen.« Jo tak, må de tænke ude på Bytoften, hvor byrådet siden 2007 har sparet over 40 procent. Byrådet behandlede på det seneste møde en budgetopfølgning. Her fremgår det, at kommunens regnskab på det skattefinansierede område i 2016 forventes at afvige til den gode side med hele 39 mio.! Læg så dertil, at kassebeholdningen i 2015 steg med 128 mio. På den baggrund køber jeg ikke argumentet om, at vi er ved at sprænge budgetrammen. Jeg tror nærmere, det er viljen til at hjælpe de handicappede, det kniber med.

Budgetopfølgningen viste for øvrigt, at kommunens køb og salg af grunde og bygninger udviser en forventet mindre indtægt på 11 mio. Men det kan jo ikke undre nogen, når man tænker på de mange sager, der har været fremme på det seneste.

Handicap og Psykiatri er udfordret ved, at der siden 2007 er kommet 20 pct. flere brugere, men byrådet nægter at regulere for dette. Nu er det bare sådan, at de handicappede har et retskrav på at få anvist et tilbud. Og da alle kommunens pladser er fyldt op, har man i stedet valgt at købe 550 pladser hos de andre kommuner. Mange af disse udenbys pladser er nødløsninger, der koster kassen. Der er ingen tvivl om, at det ville være meget billigere for kommunen at få disse borgere passet indenfor kommunegrænsen. Men det kræver, at politikerne hurtigst muligt får afsat nogle anlægskroner til at udvide vores egne institutioner. Men det ser desværre ikke ud til, at anlægskronerne går denne vej.

Kommunen har altså luft i budgettet til at give handicapområdet en håndsrækning. Men V-flertallet vil det desværre anderledes.

Ordet er dit