Tip os log ind
Lone Nielsen.

Daginstitutioner mangler 42 pædagoger

25. marts 2019, 11.30

DAGINSTITUTIONER Flere forældre melder tilbage til mig, at de ikke oplever normeringen i vores daginstitutioner er god nok. De oplever, at deres børn bliver overset, overladt til sig selv og ikke får den nødvendige omsorg. Mange beretter også om højt lydniveau og kaos, når de afhenter deres børn. Et lydniveau og et kaos, der ofte opstår, fordi der ikke er personale nok til at varetage børnene. Det er ganske enkelt ikke godt nok.

Der er lavet undersøgelser, der viser, at såfremt børn i daginstitutioner har tilgængelig og god pædagogisk støtte, når de er i daginstitution, så kan det måles på deres opnåede læsefærdigheder i folkeskolen. Det giver stof til eftertanke. Som minimum bør vi i Herning Kommune nå op på den gennemsnitlige normering på landsplan. Normeringen har en stor betydning for børnenes trivsel.

Hvis vi i Herning Kommune bare skal nå op på gennemsnitsnormeringen på landsplan, så mangler vi i alt 42 pædagoger til at drage omsorg for vores børn. Den beregnede nettodriftsudgift for en sådan opnormering udgør 15 mio. kr. (begge tal oplyst af forvaltningen)

Normeringen bør prioriteres, det er vores børn, vores fremtid.

Ordet er ditMere Debat