Tip os log ind
 • 1/: Grundlovsdag skal vi til stemmeurnerne til folketingsvalg, og i den anledning har Folkebladet bedt lokale byrådsmedlemmer give deres bud på valgets vigtigste temaer.
  Foto: Henrik Ole Jensen
 • 1/: Karlo Brondbjerg (KD): - De vigtigste emner er miljø og energi, regionernes fremtid og frihed til prioritering af eget liv for både familie og børn.
 • 1/: Johs. Poulsen (R): - Flere uddannelsespladser - og også gerne nye uddannelser - til vores område. I det hele taget mere fokus på uddannelsestilbud i hele landet. Stop for besparelserne på uddannelse. - En ansvarlig økonomisk politik, som giver råderum til flere lærere, pædagoger og social- og sundhedspersonale. Det kræver forståelse for, at der ikke reduceres i arbejdsstyrken, og at der skal rekrutteres mere arbejdskraft i fremtiden - både blandt os danskere og fra udlandet. - Mere turbo på klima, miljø og naturindsatsen - gerne i form af udvidet samarbejde herom med kommunerne. Etablering af Nationalpark Skjern Å. Mere tillid til det nære decentrale demokrati, samt mindre kontrol, bureaukrati og statslig »jeg alene vide«. Fokus på, at den rigtige kulturindsats skaber livsglæde, livskvalitet og sundhed.
 • 1/: Rasmus Norup (K): - Det allervigtigste emne for mig som lokalpolitiker er, at vi får et Danmark i balance. Det betyder helt konkret, at vi skal have langt flere uddannelser ud i landet, herunder flere i Herning. I dag er over 80 procent af alle studiepladser på de videregående uddannelser placeret i de fire største byer. Det er ikke rimeligt, og det er et kæmpe problem på længere sigt, at vi i Midt- og Vestjylland eksporterer unge til de store byer, hvor langt de fleste aldrig kommer tilbage. - Så skal kommunernes økonomiske rammer forbedres, når der bliver stigende udgifter til børn, ældre og mennesker med handicap. - Lokalt gør vi alt, hvad vi kan for at skabe de bedste rammer for virksomhederne, men der skal føres en erhvervspolitik, som også tager udgangspunkt i produktionsdanmark. Med lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft, investering i infrastruktur og bedre rammevilkår.
 • 1/: Erling Præstekjær (DF): - Jeg synes, at flygtninge/indvandre-politik og velfærd samt varme hænder til både børn, syge, handicappede og ældre bør fylde mest i valgkampen. - Jeg ønsker primært, at kanidaterne har fokus på de nævnte områder, samt at de holder en sober og ordentlig tone.
 • 1/: Tommy Tønning (S): - Jeg håber jo selvfølgelig som mit højeste ønske, at vi får en ny regering med Mette Frederiksen som statsminister. - Derudover håber jeg, at debatten vil have fokus på, hvordan vi får noget af det kommunale selvstyre tilbage til kommunerne igen. Det mangler vi. Ligeledes hvordan vi løser udfordringen med kernevelfærden. Flere hænder i vores dagtilbud. Tør nogen måske snakke om, at det kunne være på plads med en lille skattestigning. - Sidst men ikke mindst håber jeg, at der på sigt vil kunne blive lavet politik hen over midten, og at Venstre vil melde klart ud, om de vil basere deres politik på eksempelvis Stram kurs, hvis det bliver aktuelt.
 • 1/: Jørn Vedel Eriksen (løsgænger, støtter Enhedslisten): - De vigtigste emner for mig er velfærd, afskaffelse af fattigdommen, oprydning i finans- og skattesystemet og grøn omstilling. - På velfærdsområdet ønsker jeg, at Folketinget tilfører flere ressourcer til kommunerne i form af demografitildeling til handicap & psykiatriområdet samt udsatte unge, hvor udgiftspresset stiger rigtig meget år for år. Kommunerne skal også tilføres flere ressourcer til minimumsnormering i vuggestuer og børnehaver. Folkeskolen skal styrkes med flere ressourcer til tolærerordninger og flere ansatte til at sikre, at inklusion i almenklasserne lykkes. På disse områder er der også brug for flere ressourcer til efteruddannelse og vikarer. - Kontanthjælpsloftet skal væk, den lave integrationsydelse skal forhøjes, og den sociale indsats for udsatte borgere skal styrkes. - Tempoet i den grønne omstilling skal øges markant. Naturgenopretningen haster, stop for landbrugets brug af sprøjtegifte, økologisk produktion skal afløse konventionelt landbrug og fiskeri, samt overgang til vedvarende energi inden 2035. Bæredygtigt byggeri og kollektiv trafik skal styrkes. - Endelig skal der ryddes op i finanssektoren og skattesystemet. Slut med skatteflugt, hvidvaskning, vanvittige lånetyper og oprettelse af en offentlig bank.
 • 1/: Peter Villadsen (SF): - Jeg håber, at valgkampen kommer til at handle om miljø og klima, da det er den måske vigtigste dagsorden af alle. Der er heldigvis en kraftigt stigende interesse - og bekymring - i befolkningen for hele det grønne område, og vi er som samfund nødt til at stoppe med blot at snakke om tingene. Der skal konkrete grønne løsninger til. - Jeg håber også, at valgkampen kommer til handle om SF's forslag til minimumsnormeringer i dagsinstitutioner. Der er brug for flere pædagoger, og vi har i kommunerne brug for hjælp fra Folketinget til at løse denne opgave. I samme ombæring håber jeg, at partierne har nogle bud på, hvordan vi generelt får ansat mere velfærdspersonale som lærere, sosu-assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter. - Jeg frygter, at det bliver en beskidt valgkamp, hvor hadprædikanterne på højrefløjen lykkes med at nedgøre en stor muslimsk befolkningsgruppe, og hvor det fyger med skældsord, myter og usandheder. Vi har brug for fællesskab, sammenhold og ordentlighed.
 • 1/: Anne Mette Bang Rasmussen (V): - De vigtige emner er, hvordan vi løser udfordringen i de kommende år med flere børn, flere ældre over 80 og færre til at tjene penge til den velfærd, vi ønsker at tilbyde. Uddannelse skal også kunne tages uden for de største byer, og meget gerne flere til Midtjylland. Et endnu mere fleksibelt arbejdsmarked med plads til alle, så alle kan bidrage med det, de magter. Omstilling til endnu mere bæredygtig energi og cirkulær økonomi, uden det bliver en hæmsko for erhvervslivet, men i stedet øger vækstpotentialet. - Mine ønsker til kandidaterne er synlighed og saglighed. Fokus på, hvad man selv og partiet vil bidrage med. Hold lidt igen med »beskyldninger« mod modkandidater, det trætter vælgerne. Hold en god tone, det giver respekt.
 • 1/: Lone Nielsen (BL): - Jeg håber selvfølgelig på, at der kommer flere penge til kernevelfærden i kommunerne, og at regeringen sikrer, at de tilførte midler rent faktisk også bliver brugt på kernevelfærden og ikke alt muligt andet. Jeg ville også gerne, at budgetloven kommer til debat, da jeg synes, at den fylder alt for lidt i valgkampen, faktisk ingenting. Man burde i den forbindelse sikre, at anlægsudgifterne holdes nede, så de ikke udhuler vores daglige driftsbudgetter, og at loftet på driftsudgifterne hæves til fordel for kernevelfærden. Ud over det er der selve udligningen, der bør tages op, så vi i kommunerne ikke skal gå i usikkerhed om, hvor mange midler der er til rådighed. Vedrørende klima-spørgsmålet har vi i den grad en udfordring med at få snuden i sporet igen. Det samme gælder hele vores sundhedsvæsen, hvor vi virkelig har nogle store udfordringer og har brug for forbedringer. Tror de mangler en Borgerliste i folketinget til at kigge på prioriteringerne.

Byrådet svarer: Hvad er valgets vigtige emner?

Folkebladet har spurgt gruppeformændene for byrådets ni partier om, hvad de ser som de vigtigste emner frem mod folketingsvalget, og hvad de ønsker sig af kandidaterne i valgkampen? Klik gennem billederne herover og se svarene
11. maj 2019, 11.58

...

Allerede abonnent? Log ind her
Mere Herning