Tip os log ind
De tre farver viser de forskellige ruter, der skal undersøges nærmere, før en endelig linjeføring af Hærvejsmotorvejen kan afgøres.

Bred politisk aftale om at undersøge motorvej

Opbakning fra næsten hele Folketinget til at undersøge muligheden for at lave Hærvejsmotorvejen
14. december 2016, 09.57

Midtjylland Regeringen (V, LA, K) følger nu op på regeringsgrundlaget og har sammen med S, DF og RV besluttet at igangsætte en forundersøgelse af en ny midtjysk motorvej på strækningen fra Hobro over Viborg til Give og en VVM-undersøgelse på strækningen Give-Billund-Haderslev.

Der afsættes i alt 65 millioner kroner til det store arbejde med at undersøge de linjeføringer, der på nuværende tidspunkt er i spil.

- En ny midtjysk motorvej vil få stor betydning for vækst og arbejdspladser i hele Jylland. Det er der slet ingen tvivl om. Det er godt projekt, der vil kunne skabe ny mobilitet i den jyske transportkorridor, og som vil kunne bidrage til at aflaste E45, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

- Derfor er det en stor glæde for mig, at vi med en VVM- og forundersøgelse nu endelig tager hul på arbejdet med den konkrete planlægning og dermed kommer et skridt nærmere at gøre en ny motorvej fra Sønderjylland og hele vejen op gennem Midtjylland til virkelighed.

Den samlede anlægsudgift for en ny midtjysk motorvej ligger mellem 15 og 20 miliarder kroner.

Penge, der meget vel kan blive tjent hurtigt ind igen gennem mobilitet og sparet tid i trafikken.

En ny midtjysk motorvej har en god samfundsøkonomisk forrentning på otte-ni procent.

Fakta om hærvejsmotorvejen

En samlet hærvejsmotorvej omfatter op til 180 kilometer ny motorvej, nye vejtilslutninger og motorvejskryds, nye arealudlæg og indgreb i infrasturktur og vil påvirke natur og miljø i korridoren.

I en VVM undersøgelse vil der også skulle gennemføres omfattende natur- og miljøundersøgelser.

I den strategiske analyse fra 2013 blev det vurderet, at en motorvej på strækningen Hobro-Viborg-Rute15-Give kunne anlægges for cirka 9,4 milliarder kroner i den vestligste rute og 12,5 milliarder kroner i den mest lige linje. Der knytter sig dog stor usikkerhed til anlægsoverslaget.

Forundersøgelsen af Give-Billund-E20-Haderslev vil koste 40 millioner kroner.

Forundersøgelsen af den cirke 110 km lange strækning Hobro-Viborg-Rute 15-Give vil kunne genemføres indenfor en ramme på 25 millioner kroner.

Ordet er dit