Tip os log ind
Politiet deler store bøder ud i disse dage.

Borgere trodser fortsat forbud mod afbrænding

Det forgangne døgn har lokalpolitiet i Herning modtaget to anmeldelser, og der er ingen kære mor - bøderne er på vej
17. juli 2018, 11.35

Timring Politiet sigtede i går en 48-årig mand fra Timring for overtrædelse af beredskabsloven. Manden havde tændt op i sin kuglegrill, og politiet modtog en anmeldelse klokken 16.50.

Det samme skete i Bording, hvor der også blev grillet trods forbuddet. Her forklarede borgeren, at han ikke troede, at forbuddet gjaldt på privat grund.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi bliver sagerne samlet i særlovscentret i Viborg, og her vurderer lederen af centret, politikommissær Poul Østergaard, at der i hele politikredsen har været cirka 15 sager om overtrædelse af afbrændingsforbud i de to perioder, hvor forbuddet har været gældende.

Det første blev indført omkring grundlovsdag og blev ophævet kort før sankthans. Brandmyndighederne indførte et nyt forbud 2. juli, hvor det blev udvidet til også at gælde optænding i grill.

- Nogle har ikke været klar over, at der var afbrændingsforbud, men det er de samme forklaringer, vi får hver gang, og det har altså været rigtig meget omtalt i medierne, siger Poul Østergaard.

Ønsker en præventiv effekt

Udgangspunktet er, at man får en bøde for at overtræde forbuddet.

- Rigsadvokaten har fastsat en bøde på minimum 5000 kroner, som kan forhøjes, hvis der er sket større skade, forklarer Poul Østergaard.

Politiet vil vurdere skaderne, og se på de ressourcer, der er brugt på slukningsarbejdet, for at nå frem til bødens størrelse.

- For os handler det om at minimere risikoen for, at vi får store brande - både i naturen og i et villakvarter - fremfor, at vi skal kradse penge ind til statskassen. Vi vil langt hellere have, at det har en præventiv effekt, at det bliver omtalt, siger Poul Østergaard.

Hold grillen slukket

Derfor opfordrer han til godt naboskab, inden man politianmelder naboen for at grille.

- Man kan gå ind og sige: »Det må du faktisk ikke«, og grundejerforeninger kan gøre opmærksom på forbuddet på grundejerforeningens Facebook-gruppe, siger politikommissæren.

Han opfordrer borgere, der er i tvivl om, hvad de må, til at søge information hos kommunen eller beredskabet.

Poul Østergaard henviser til større skovbrande i både Sverige og længere sydpå i Europa som eksempler på, at det kan gå rigtig galt, og han så nødigt en brand opstå i et villakvarter, fordi man har tændt grillen ulovligt.

- Der skal så uendelig lidt til, så lad nu være, siger Poul Østergaard.

Forbud mod afbrænding

Brand & Redning MidtVest indførte 2. juli følgende forbud:

Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af halm, halmstakke og lignende der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer

Afbrænding af affald fra skovbrug

Afbrænding af siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv

Alle slags bål, herunder brug af bålfade

Brug af kulgrill alle steder

Brug af åben ild herunder gasgrill på offentlige naturområder med vegetation

Enhver brug af ukrudtsbrænder

Undtagelser

Der er undtagelser for forbuddet under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed. Er det tilfældet, omfatter forbuddet ikke:

Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, og som ikke er en del af ovenstående.

Brug af apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof som for eksempel gasgrill, trangia, petroleumslamper og lignende på fast ikke brændbart underlag på egen ejendom, ved sommerhuse, campingpladser, feriecentre og restauranter og som ikke er omfattet af ovenstående. (Ved fast ikke brændbart underlag forstås for eksempel fliser, asfalt, grus og beton.

Brug af kulgrill kan kun ske erhvervsmæssigt på ikke brændbart underlag i en afstand på mindst 5 meter fra bygninger og brandbare overflader, dog 10 meter til stråtækte bygninger. Der skal altid i umiddelbart nærhed forefindes som minimum ni liter trykvandslukker og instrueret personale i brugen heri.

Kilde: www.brmv.dk

Ordet er ditMere 112