Tip os log ind
Naturstyrelsen udbyder betalingsjagter på krondyr i Nørre Feldborg Plantage.
Foto: Privatfoto

Betalingsjagter på krondyr i Feldborg

Naturstyrelsen udbyder otte dagjagter på krondyr i midtjyske plantager
03. juli 2018, 15.32

Feldborg Naturstyrelsen Midtjylland har de seneste to år på forsøgsbasis holdt betalingsjagter på krondyr i Nørlund- og Kompedal plantager. Resultatet af jagterne har været så gode - både med hensyn til tilslutning og udbytte, at jagtformen udbredes til flere af enhedens skove og plantager. Jagtformen erstatter i nogle af skovene den tidligere udlejning af større arealer til jagtkonsortier.

Erfaringen er, at hvis man holder nogle få bevægelsesjagter årligt, giver det en større afskydning af hinder og kalve, således at bestanden ikke udvikler sig eksplosivt.

Bevægelsesjagterne medfører samlet set en mere effektiv afskydning med mindre forstyrrelse af dyrene og skovgæster samtidig med, at mange forskellige danske jægere får mulighed for at opleve jagt på statens arealer. Desuden er der en god økonomi i det for statskassen i forhold til traditionel udleje af jagten til jagtkonsortier.

I november og december vil der blive holdt i alt otte dagjagter i blandt andet Nørre Feldborg Plantage.

Skytter i skydetårne

Jagterne foregår som bevægelsesjagter, hvor skytterne er placeret i skydetårne i tre timer, mens et antal frivillige og ansatte i Naturstyrelsen går gennem skovene for at sætte dyrene i bevægelse, så de forhåbentligt roligt passerer, hvor der er placeret skytter.

I jagterne deltager 30 eller 60 skytter afhængig af, hvor mange hektar jagten omfatter.

På jagterne er der fri afskydning af kronhinder og kronkalve samt ræv og mårhund.

Hver jæger må på en jagt højest skyde til én kronhjort, som minimum skal være en ulige 12-ender.

Dagen afsluttes med en vildtparade, hvor deltagerne kan købe nedlagt vildt til dagspris. Trofæer, der er i overensstemmelse med parolen, udleveres uden trofæafgift til skytten.

Betalingsjagterne findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Ordet er ditMere Hodsager