Tip os log ind

Bekymringerne for elevernes fremtid stiger

08. december 2018, 07.14

SKOLEN PÅ SØNDERAGER Først en stor tak til forældrene, som kæmper for deres børn, og som råber vagt i gevær. Tak til alle jer debattører, der bakker op om at italesætte byrådets manglende forståelse. Manglende forståelse for, at en flytning af vores specialtilbud og besparelser på 20 procent på specialområdet er helt hen i vejret. Prioriteringer, der helt sikkert ikke fremmer disse i forvejen meget hårdt ramte børn/unge og familiers muligheder for positiv udvikling og et godt skoleliv.

Som personale ønsker vi det bedste for vores elever og deres familier, herunder tænker vi også på elevens søskende. Vi bestræber os hver dag på at gøre en forskel, og vi får heldigvis masser af positiv feedback. Vi ønsker at være det flagskib, vi indtil nu har været inden for autisme-området. Med høj grad af pædagogisk og menneskelig ekspertise, som har udmøntet sig ved høj kvalitet i arbejdet med vores børn og unge med autisme både fagligt, socialt og udviklingsmæssigt.

Vi oplever at kunne skabe rammerne for udvikling og trivsel. Vi oplever elever, som udvikler sig både socialt, fagligt og personligt. Vi oplever fællesskaber, der blomstrer og bliver til venskaber. Præcis som her til morgen, da to drenge følges ad og snakken lystigt går på dagens julefest, underholdning for forældrene og om, at deres søskende kommer og deltager.

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Det betyder, at det er et livslangt handicap. Men med den rigtige pædagogiske indsats kan man komme meget langt, også med en eller flere diagnoser i bagagen. Specialafdeling Autisme på Skolen på Sønderager har primært elever fra Herning kommune. De er oftest visiteret til specialtilbuddet efter en kuldsejlet skolegang med skolevægring, angst, manglende faglige færdigheder, dårligt selvværd og manglende livslyst som følger.

Opgaven med at få disse børn og unge mennesker tilbage i et positivt skoleforløb, samt at få en hårdt ramt familie samlet op igen, er stor og krævende. Vi lykkes med det i langt de fleste tilfælde. Men det siger sig selv, at det kræver ekspertise, og det er ressourcekrævende.

Vi har fokus på, at vi flytter sammen med eleverne. Vi skal indrette og klargøre tingene så lempelige for eleverne som muligt. Dette i samråd med ledelse, Kommune og forældregruppen. Vi er skeptiske, men vi tager udfordringen op. Byrådet har jo allerede besluttet sig for en flytning - helt enigt endda.

Vores største bekymring er den store sparerunde på 20 procent af den samlede økonomi. Hvori der er udsigt til nedskæringer i personalegruppen. I byrådets sparekatalog er blandt andet nævnt lejrskoler, ekskursioner, tilpasning af f.eks. terapiydelser, ydelser af ikke-undervisningsmæssig art, ændringer i klassekvotienten, besparelser på det pædagogiske, på det udviklende og på muligheden for at drage samfundet ind i skolen.

Vores hovedfokus er, som Herning-modellen også meget flot beskriver, det:

. At alle børn og unge skal blive så dygtige, de kan.

. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

. Alle børn og unge skal være en del af fælleskabet.

Det kan blive ualmindeligt svært at leve op til de flotte intentioner, velvidende det er vores pligt som professionelle. Det bliver svært med færre og færre ressourcer. Serviceforringelserne skal italesættes. Selvom vi har eleverne i fokus, så kommer vi ikke udenom, at både elever og forældre vil komme til at mærke forringelserne/de store besparelser.

Hvad kan det dog ikke komme til at betyde for vores elever?

Ét er nye omgivelser, nye lokaler, nye mennesker, nye lugte, nye lyde, nye visuelle pejlemærker og nye veje at komme til og fra skole. De kendte ting er alle med til, at mennesket med autisme kan navigere selvstændigt. Fjernes disse yderst vigtige stilladser, som de kendte rammer er for vores elever, samtidig med færre personaleressourcer, kan vi være meget bekymret for udfaldet. Vi har at gøre med elever, som er yderst sensitive, som har svært ved forandring, elever som kan reagere voldsomt på eksempelvis en ny plads i klassen, umiddelbart små ændringer i skemaet eller tanken om, hvad julegaverne kan indeholde.

Forandringer som det, der venter, kan i et større perspektiv betyde elever med angst, skolevægring, ødelagte familieliv, og et stort opsamlingsarbejde.

Kære byråd, vores ønske er, at I vil gentænke jeres spareplaner.

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre alle til at deltage i fakkeloptoget mod de store besparelser, arrangeret af autismeforeningen tirsdag 11. december kl. 17 med afgang fra Markedspladsen.

Ordet er ditMere Debat