Tip os
Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) udtalte sig positivt om planerne for et cykellaboratorium i Aulum, da han i mandags besøgte Herning.

Aulum skal lære alle at cykle

Udpeget som cykel-laboratorium for Herning Cykler
19. juni 2013, 18.50

Herning Kommune vil i løbet af de kommende to år bruge 1,1 millioner kroner på at få folk i Aulum til at cykle frem for at tage bilen.

- Det skal dels ske ved at bedre forholdene for cyklister i byen og gøre farlige cykelkryds mindre farlige, dels ved at sætte kampagner i gang, der skal skabe større begejstring for at cykle, oplyser projektleder Rasmus Bartholdy.

- Det må gerne udvikle sig sådan, at det bliver ildeset, hvis man tager bilen hen til bageren om søndagen frem for at cykle, siger han.

Aulum som testby

Aulum er udpeget til at være cykellaboratorium i kommunens ambitiøse projekt Herning Cykler, hvor målet er at få mindst fem procent af de korte bilture over på cykel.

Til det formål har kommunen ønsket at finde en testby for at sætte nogle tiltag i gang, som den kan måle effekten af, inden de spredes til den øvrige kommune.

- Aulum er meget velegnet som testby. Der er blandt andet en station, to skoler, hal, plejehjem, aktivitetscenter og masser af fritidsaktiviteter. Samtidig er der i forvejen en del cykelstier og generelt rimelige forhold for cyklister i byen, så forudsætningen burde være til stede for at få endnu flere til at tage cyklen, siger Rasmus Bartholdy.

Cykelvenlig gade

Kommunens plan er at bruge halvdelen af de 1,1 millioner kroner til en ombygning af en af hovedruterne i Aulum - Vestergade-Danmarksgade - som binder stationen, handelsgaden, skolen, fritidscenteret og boligområder sammen.

Gaden skal gøres mere cykelvenlig med opstribning og tydeliggørelse af cykelbaner og forbedringer af sti-krydsninger, Også forholdene for cyklister ved skolen skal forbedres.

Det resterende beløb skal forvaltes af en borgergruppe, bestående af folk med forbindelser til foreninger og beboergrupper.

Ordet er dit