Tip os log ind
Ernst B. Knudsen.

Almene boliger, Fællesbo og Gyvelvej

14. juli 2018, 07.30

ALMENE BOLIGER 26. juni havde jeg et indlæg her i bladet med overskriften: »Der er noget galt med istandsættelsen af Gyvelvej«. Baggrunden var, at vi på byrådsmødet 19. juni blandt andet havde godkendt en kommunal garantistillelse på 30,6 millioner til byggeriet.

Det var imidlertid ikke Herning Kommunes tilskud og garantistillelse, der bekymrede mig, men derimod, at renoveringen ville blive dyrere end nybyggeri.

Renoveringen på Gyvelvej vil koste 19.473 kr. pr. kvm., mens man kan købe helt nye rækkehuse på strandvejen i Sunds for 17.842 kr. pr. kvm.

Jeg er efterfølgende blevet inviteret af Fællesbo til orientering om, hvordan tingene fungerer i den almene boligsektor. Jeg var ret beæret over invitationen, og her tirsdag 10. var jeg til et møde, hvor der deltog både direktør Kaj Mortensen, økonomichef Søren Mortensen og formand Freddy Horsleben.

Jeg fik her et indtryk af, hvor veldrevet og dynamisk et sådant boligselskab er. Fællesbo har stort set ingen ledige lejemål og boligmassen bliver både løbende vedligeholdt og renoveret i henhold til større helhedsplaner godkendt af Landsbyggefonden.

Jeg fik også et indblik i, hvordan der indbetales til Dispositionsfonden og Landsbyggefonden efter lånene bliver indfriet. Kaj Mortensen fortalte også om, hvor usandsynligt det var, at kommunen skulle tabe penge i forbindelse med garantistillelserne.

I øjeblikket har Fællesbo ni kommende helhedsplaner på vej, men som Kaj Mortensen nævnte, var det jo vigtigt at søge Landsbyggefonden, mens der er penge til rådighed. Helhedsplanerne vil dog strække sig over flere år.

Imidlertid mener jeg stadig, at istandsættelsen af Gyvelvej er forkert, når man kan bygge helt nyt billigere. Hvis det var en privatmand eller firma, der havde muligheden for at bygge helt nyt billigere end en renovering ville koste, er der jo ingen tvivl om, at der bliver valgt nedrivning og nybyggeri.

Når det gælder almene boliger, kommer der en helt række fonde, støttede lån, tilskud og knudrede lovregler ind i billedet, der forplumrer det hele.

Når det landspolitisk drejer sig om almene boliger, kan der være en helt masse forskellige holdninger. Derimod mener jeg, at det her i Herning vil være fælles for os alle politikere, at vi vil være enige om: At bygge de bedste boliger til den lavest mulige pris.

Jeg har derfor været ved at undersøge, om det ikke er muligt at nedrive almene boliger og genopføre dem igen, når det er den billigste løsning.

Det viser sig, at i flere tilfælde, med Landbyggefondens tilladelse, har man nedrevet og genopført almene boliger.

Det mest nærliggende tilfælde er Struer Boligselskabs afd. 1. Her har man med støtte fra Landsbyggefonden nedrevet og genopført 184 almene lavenergiboliger (energiklasse 2020).

Byggesum 189 millioner kr. Men det bedste er, at man har gjort det til en kvadratmeterpris på bare 10.107 kroner, hvor en renovering af de gamle bygninger på Gyvelvej koster 19.473 kroner.

En anden positiv ting er, at det er herningfirmaet Jørgen Friis Poulsen, der har været hovedentreprenør på projektet, så de eller andre kunne sikkert let lave noget tilsvarende i Herning.

Hvad der ikke er let, er hvilke lovregler der gælder, og hvordan man får et projekt igennem Landsbyggefonden. Jeg ved det ikke, men har holdningen, kan de andre, så kan vi også.

Jeg troede egentligt, at de fleste holdt ferie i øjeblikket, men Fællesbo var så flinke at holde møde med mig, men jeg ville egentlig gerne have haft nogle af mine byrådskollegaer med til mødet. Fællesbo nævnte, at de ville være interesseret i at holde et orienteringsmøde for en større kreds af politikere på et senere tidspunkt.

Som sagt tror jeg, at alle politikere i Herning vil være interesserede i at få de bedste boliger til den laveste pris.

Ordet er dit