Tip os log ind
Dorte West

Alle skal være en del af fællesskabet

16. december 2015, 12.00

FOR TIDLIGT FØDTE Takket være udvikling og forskning inden for lægevidenskaben er man i dag blevet i stand til at redde langt flere for tidlig fødte børn. Faktisk er man i stand til at redde børn helt ned til 22. graviditetsuge. Man skelner mellem for tidlig fødte (børn født før 36. gravitetsuge), meget for tidligt fødte (født mellem 33. -36. gr. uge), og ekstremt for tidlig fødte (mellem 23-27. gr. uge). I Herning Kommune kommer der hvert år ca. 69 børn til verden, der er for tidlig født. Af dem er ca. 12 børn født ekstremt for tidligt. Det er uden tvivl en barsk start på livet, og kan få konsekvenser for både børn og forældre.

I sidste uge havde Herning besøg af børneneuropsykolog Helle Kjærgård, der blandt andet udtalte, at »Det går rigtig godt for mange af disse børn. Nogle klare sig fint, andre kan have brug for lidt ekstra hjælp. Der er ikke nogen forudbestemt sammenhæng mellem vægt og særlige udfordringer. Der kan være et for tidlig født på 1000 gram der får store problemer og et på 600 gram der ikke får problemer«.

Det er formentlig årsagen til den meget svære etiske diskussionen om, hvorvidt der skal være en nedre grænse for, hvornår man skal forsøge at redde et barn, der er for tidlig født.

Som kommune kan vi konstatere, at der kommer flere og flere børn i vores daginstitutioner og skoler, der er udfordret på forskellig vis som følge af at være for tidlig født. Derfor har vi en interesse i at søge den viden, der nu er på området, om end det endnu er forholdsvis begrænset.

En undersøgelse fra England viser, at børn født med en meget lav fødselsvægt svarende til 1000-1500 gram har betydeligt lavere kompetencer i læsning og matematik end børn født med normal fødselsvægt - dette lavere kompetenceniveau kan måles helt op til barnet er 16 år. Desuden kan børnene have problemer med eksempelvis deres motorik, koncentrationsevne, sanseforstyrrelser, sociale samspil og relationsdannelser. Ekstremt for tidligt kan også have nedsat syn og hørelse.

I foråret 2015 besluttede Børne- og Familieudvalget i Herning at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at indsamle og udbrede viden om emnet. En undersøgelse blandt vores dagtilbud og skoler viste, at alle kendte til disse børn og deres udfordringer, og der var et udbredt ønske og behov for mere viden. Det er ikke vores formål at »stemple« disse børn med en form for diagnose af at være for tidlig fødte. Til gengæld ønsker vi, at forældre/pædagoger/lærere i højere grad er opmærksomme på, at børnene kan have nogle udfordringer, som kræver et særligt engagement og nærvær for at kunne udvikle sig positivt både socialt og fagligt. Det bliver en del af vores nye inklusionsstrategi »Alle børn og unge er en del af fællesskabet«, der er på trapperne, så vi bliver bedre til at støtte disse børn i deres udvikling.

Jeg er godt tilfreds med, at Børne og familieudvalget har sat fokus på emnet, da jeg oplever, at forældre med for tidligt fødte børn har følt sig ret alene med deres udfordringer. Samtidig har vores pædagogiske personale manglet den nødvendige viden. Det vil vi forsøge at rette op på.

Ordet er dit