Tip os log ind
Anne Paulin.

Efterlyses: en ambitiøs grøn politik for Danmark

25. april 2019, 12.00

GRØN Efterhånden er det længe siden, at det politiske krudt blev brugt på at diskutere om klimaforandringerne er ægte eller opspind. Vi er heldigvis kommet langt videre siden dengang, og de fleste partier anerkender i dag fuldt ud behovet for en grøn omstilling af vores energisystem og samfund. Den nuværende borgerlige regering skal også have ros for at have flyttet sig og sende klarere signaler om opbakningen til grøn omstilling.

Men her stopper rosen desværre også. For ét er hvilke signaler der bliver sendt ud, noget andet er realiteterne. Her ser vi desværre, at Danmark nu for andet år i streg udleder mere CO2 end året før. Midt i en global klimakrise er det ganske enkelt uacceptabelt, at vi i Danmark ikke formår at trække i den rigtige retning. Hvis ikke vi i et teknologisk højtudviklet samfund som Danmark formår at sænke vores udledning af drivhusgasser, er det svært at se, hvordan vi skal kunne forlange det samme af mindre udviklede lande. Kursen må og skal lægges om.

I Socialdemokratiet har vi gennemgået, hvad det egentligt er for en politik, regeringen har gennemført på miljø- og klimaområdet. Desværre er listen over de gange, hvor Danmark er blevet hevet i en mere sort end grøn retning, lang. 39 initiativer er det blevet til over de seneste fire år, som trækker i den forkerte retning. For eksempel aflyste regeringen det nationale mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 40 pct. inden 2030, og i både 2017 og 2018 er udledningen altså steget i stedet for at falde. Og faktum er, at hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, så kan den grønne omstilling ikke lade sig gøre, hverken i Danmark eller globalt.

Tiden er inde til en mere ambitiøs grøn politik for Danmark. Derfor ønsker vi i Socialdemokratiet, at Danmark allerede i 2045 skal være uafhængigt af fossile brændsler - olie, gas og kul. Vi går til valg på at opsætte flere havvindmølleparker, der kan forsyne os med grøn energi, og vi skal have en national strategi for energilagring, så den grønne energi kan gemmes til de dage, hvor det ikke blæser. Og så vil vi have indført en målsætning om reduktion af drivhusgasser, som er afgørende for, at vi ikke fortsætter i den gale retning med større og større CO2-udledninger.

Grønne skåltaler gør det altså ikke alene, og i Socialdemokratiet er vi ikke i tvivl. Der er brug for en ny kurs, så Danmark igen kan blive en grøn stormagt.

Ordet er ditMere Debat