Tip os log ind
Foto: Flemming Hansen

Standpunkt: Ny serie i Folkebladet: Hvordan gør vi her?

03. april 2019, 11.00

Ligesom når vi færdes i trafikken, har vi mennesker også i vores samvær med hinanden brug for en form for færdselsregler at navigere efter.

For ganske som det giver god mening i trafikken, at alle ved, at vi skal køre i højre side af vejen, stoppe for rødt eller lade være med at cykle på fortovet, så giver det i forskellige sociale sammenhænge også god mening, at vi ved, hvordan vi gør eller ikke gør i en given situation.

For eksempel fungerer det bedst, hvis folk i biografen ikke taler højt sammen under filmen. Hvis alle gæster kommer til tiden til tante Gerdas fødselsdag. Hvis vi respekterer køkulturen i butikken. Hvis vi husker at sige godmorgen til hinanden. Hvis vi ikke sviner dommeren til, når knægten spiller fodbold. Hvis det ikke altid er de samme på arbejdspladsen, der tømmer opvaskemaskinen. Hvis vi undlader at tale i mobil, så andre er tvangsindlagt til at lytte med på samtalen. Hvis vi gør plads på sædet ved siden af, så ingen behøver at stå op i toget. Og så videre.

I vores dagligdag har vi mange uskrevne regler, normer og sociale spilleregler, som er med til at få vores samvær med andre mennesker til at fungere.

I modsætning til færdselsreglerne står de ikke sort på hvidt eller som en lov.

Men vi kender dem alligevel. Noget af det får vi med i opdragelsen, andet lærer vi med tiden, når vi ser eller får at vide, hvad andre gør - eller når vi kommer i nye situationer og møder nye forventninger.

I morgen går Herning Folkeblad i luften med en helt ny artikelserie, som vi kalder »Hvad gør vi her?«. Den handler om, hvad vi lokalt gør i forskellige sammenhænge, og hvilke uskrevne regler og normer, der gælder rundt omkring, og hvad de betyder for vores samvær.

Den handler også om manerer eller god og dårlig stil i forskellige situationer, og hvad vi gør, hvis vi i lokalområdet ønsker at ændre på adfærd, kutymer eller sociale spilleregler - eller skabe nogle nye.

I serien ser vi blandt andet på godt naboskab, service i butikkerne, skærmaftaler hjemme i familierne, drikkepenge, vaner og uvaner i trafikken, kodeks i kirken, tonen i politik, mobilregler i skolen, sociale medier på arbejdspladsen, opførsel på sportsbanen samt hvordan man som udlænding oplever eller lærer uskrevne danske regler.

Har du forslag til emner eller medvirkende i serien, så tøv endelig ikke med at kontakte redaktionen.

Vi rykker hellere end gerne ud efter de gode historier om og til læserne.

God fornøjelse med »Hvordan gør vi her?«-serien - og på gensyn her i Standpunkt på onsdag!

Vibeke Larsen

chefredaktør

vib@herningfolkeblad.dk

Ordet er ditMere Debat