Tip os log ind
Hans Andersen.

Flere med handicap skal være en del af fællesskabet

06. december 2018, 09.30

HANDICAPPEDE Regeringen har sammen med de øvrige partier i satspuljeforligskredsen indgået en aftale på beskæftigelsesområdet. Med aftalen sætter vi fokus på at få flere mennesker med handicap i arbejde. Det er jeg utroligt glad for.

For i dag er det kun hver tredje person med et større handicap, der er i arbejde. Det er ærgerligt, for mange med et handicap både kan og vil bidrage. Ingen kan alt, men alle kan noget, og vi har brug for, at så mange som muligt bidrager med de kompetencer, de har. Derfor tager vi med aftalen en række initiativer, der skal sikre, at flere med et handicap kommer i arbejde.

Vi mindsker bl.a. de barrierer, der i dag gør det svært at opnå og fastholde beskæftigelse. I dag er der en aldersgrænse, som sætter en stopper for, at folk, der har nået folkepensionsalderen, kan modtage hjælpemidler på arbejdspladsen. Det er hjælpemidler, som kan være afgørende for, at man kan arbejde. Vi fjerner nu den aldersgrænse. Dermed bliver det nemmere at blive et par år ekstra på arbejdsmarkedet.

Samtidig vil vi se på, hvordan vi kan udvikle et kompetencekort. Det er et kort, der vil beskrive den enkeltes handicap, kompetencer og støttemuligheder. Mit håb er, at det vil bidrage til at øge informationen blandt virksomheder, så de ikke holder sig tilbage med at ansætte, fordi de ikke kender den enkeltes kompetencer.

Endelig afsætter vi en ramme til en handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet, som skal bidrage til at synliggøre og styrke inklusionen af personer med handicap i uddannelsessystemet.

Med aftalen får vi flere mennesker med handicap i arbejde. Så flere bliver en del af det arbejdende fællesskab. Så vi får alle med.

Ordet er dit