Tip os log ind
  • 1/: RemisenBrande er et af de kulturelle fyrtårne i Ikast- Brande Kommune, og det er også et af de steder, der benyttes mest.
    Foto: Flemming Thulstrup
  • 1/: I Ikast deler en stor del af kulturen adresse - Bakkehuset, biografen og musikskolen bor på samme adresse på Strøget.
  • 1/: Ikke overraskende er biblioteket den kulturelle institution, som de fleste kender og bruger i Ikast-Brande.

Vi er kulturelle vanedyr

Borgerne i Ikast-Brande er storforbrugere, når det drejer sig om sport og biblioteker
29. november 2018, 19.08

ikast-brande En dugfrisk rapport er havnet på byrådets bord. »Kulturvaner i Ikast-Brande Kommune« lyder den fængende overskrift.

Og der er faktisk tale om spændende læsning.

Rapporten er udarbejdet af analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre.

Borgerne i Ikast-Brande skiller sig ikke markant fra resten af landet, når det handler om at gøre brug af de kulturelle tilbud. Det er helt klart sportslige arrangementer, der tiltrækker de fleste. Rundt regnet hver fjerde af de adspurgte er på lægterne mindst en gang om ugen, når det gælder sport.

Og modsat resten af de kulturelle tilbud, er der her flest mænd. Ellers er det kendetegnende, at det er kvinderne, der gør brug af de kulturelle tilbud.

Undersøgelsen slår fast, at 73 procent af de adspurgte har kendskab til bibliotekerne i kommunen, mens halvdelen ved, hvad Ikast Bio, RemisenBrande og Street Art er for nogle størrelser.

Ikke ud af kommunen

Kendskabet til en kulturel institution og brugen af den følges i øvrigt pænt ad.

På spørgsmålet om, hvorfor man ikke benytter sig af et givet kulturelt tilbud, svarer de fleste, at det skyldes, at man ikke har hørt nok om det pågældende tilbud eller ikke har tid.

Det kommer bag på formanden for fritids- og kulturudvalget, Helle Mathiasen, at kun 17 procent af Ikast-Brande borgere tager uden for kommunen for at få dækket kulturelle behov.

- Det kommer virkelig bag på mig, og det giver os på en eller anden måde også et større ansvar for at levere kulturelle oplevelser til vore borgere, når de ikke tager uden for kommunegrænsen for at få dem, siger hun, men fortsætter også, at hun er varm fortaler for, at man også på det kulturelle område udvider det tværkommunale samarbejde.

Hver femte er frivillig

Af analysen fremgår det også, at langt de fleste mener, at kommunens udbud af kulturelle begivenheder er af stor værdi for borgerne, og at frivilligheden på kulturområdet er en meget positiv ingrediens. Hver femte af de adspurgte er i øvrigt selv frivillige, og endnu flere ville sige ja, hvis de fik tilbudet.

Overordnet hersker der stor tilfredshed med den vifte af kulturelle tilbud, som man fra kommunens side byder på.

- Det kan kun glæde at se det sort på hvidt, at vi egentlig gør det godt. Analysen her er et godt værktøj, der kan bruges på rigtig mange måder, siger udvalgsformanden.

Både please og udfordre

Helle Mathiasen peger på, at man kan give borgerne mere af det, som man i forvejen helst vil have, eller man kan forsøge at flytte borgerne lidt og åbne deres øjne ved at støtte nye og måske nye tilbud.

Her kan man som eksempel tage gavlmalerierne i Brande. De er i dag højtelskede og er med til at placere Brande på det kulturelle Danmarkskort, men det så noget anderledes ud, da kunstnerene begyndte at male på byen gavle for 50 år siden. Det var ikke just populært hos mangen en brandit.

- Man skal ikke bare please, men også udfordre borgerne, når det gælder kulturoplevelser, siger hun.

Byrådet orienteres

Med kulturvane-analysen mener Helle Mathiasen, at man har fået et rigtigt godt og nyttigt redskab, når byrådet i fremtiden skal udstikke kursen for, hvad man kulturelt skal tilbyde sine borgere.

- Vi har da også inviteret repræsentanter fra analysefirmaet til Ikast, så de over for det samlede byråd kan forklare konklusionerne i analysen, oplyser udvalgsformanden.

Analysen er baseret på en spørgeskema-undersøgelse med 1620 borgere i Ikast-Brande over 15 år.

Hun mener, at analysen over kulturvanerne er et særdeles nyttigt redskab og kunne forestille sig, at man får lavet en ny analyse om nogle år, så man kan se, om der sker en udvikling på området.

Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune