Tip os log ind
Henrik Engedahl.

Høring, dialog og beslutninger

07. juli 2018, 12.15

LOKALPLAN Den kritiserede lokalplan er behandlet i en længere proces med flere møder i både teknik- og miljøudvalget, økonomiudvalget og byrådet i Ikast-Brande Kommune. Der er gennemført høringer af naboerne i området og indkomne høringssvar er indgået i behandlingen undervejs. Herunder fyldige og konstruktive input fra Marie Louise Daugaard og Per Christiansen.

Beslutningsgrundlaget er forholdsvis detaljerede beskrivelser og tegninger, der viser afstande, højder, materialevalg, skyggekast og meget andet. Et samlet materiale på 30-40 sider inkl. høringssvar. Den endelige behandling i byrådet fandt sted 23. april, hvor otte af byrådets 23 medlemmer stemte imod den beslutning, som byrådets flertal altså vedtog. Efter min opfattelse på et veloplyst grundlag.

Det er tydeligt, at Marie Louise Daugaard, Per Christiansen og nu også Bo Daugaard er af den opfattelse, at beslutningen burde have været en anden, og at særligt ændringsforslagene fra deres side burde have være taget i betragtning. Et flertal i byrådet var ikke af denne opfattelse.

Jeg føler her behov for at bemærke, at det gennem tre-fire indlæg fra Marie Louise Daugaard er blevet antydet, at teknik- og miljøudvalgets medlemmer - og for den sags skyld flertallet i byrådet - ikke interesserer sig (tilstrækkeligt) for naboernes forhold og at alene de byrådsmedlemmer, der stemte imod beslutningen i byrådet har vist interesse for sagen.

Hertil vil jeg sige, at det er min opfattelse, at hele byrådet arbejder samvittighedsfuldt og grundigt for at sætte sige ind i de sager, vi skal tage stilling til og som bliver belyst med både for og imod i grundige sagsfremstillinger. Sagsfremstillingerne, som vi forelægges, indeholder også borgeres bemærkninger, kritikpunkter og forslag.

Jævnligt modtager byrådets medlemmer tillige mails, personlige henvendelser eller invitationer til samtaler/møder i verserende sager. Input fra sådanne møder indgår også i vores overvejelser forud for beslutninger. Byrådsmedlemmerne prioriterer i en travl kalender og ikke alle invitationer til besøg/møder bliver imødekommet.

I min egenskab af formand for teknisk udvalg tager jeg dog personligt imod langt den overvejende del af disse invitationer på teknisk område, og lytter her til de bemærkninger borgere eller virksomheder har. Dette har jeg også gjort i den aktuelle sag, hvor Marie Louise Daugaard og Per Christiansen venligt har budt på kaffe ved deres spisebord, præsenteret mig for deres bekymringer og vist mig rundt udendørs på deres grund. Et besøg i en konstruktiv og venlig tone gennemført fredag 2. marts kl. 16.30 - 17.30. Jeg har naturligvis også besigtiget arealerne, hvor der forventes at komme nye lejeboliger. For øvrigt i flere omgange under sagens behandling. Jeg - og andre byrådsmedlemmer - har yderligere modtaget mails med bemærkninger og forslag fra Marie Louise Daugaard og Per Christiansen.

Med al den viden har jeg - sammen med et flertal i byrådet - konkluderet, at den nye lokalplan er tilstrækkeligt afbalanceret og rimelig som helhed betragtet for området, hvorefter den således er blevet vedtaget på demokratisk vis. Marie Louise Daugaard og Per Christiansens forslag om en anderledes placering af bygningerne på nabogrunden har byrådet ikke valgt at imødekomme.

De seneste insinueringer fra Bo Daugaard om konspirationer og rævekager vil jeg undlade at kommentere. Jeg kender ikke - og har ikke mødt - de mennesker, det antydes, at der skal være konspireret med. Modsat har jeg mødt Marie-Louise Daugaard og Per Christiansen i deres hjem efter deres invitation for at høre om deres bekymringer og bemærkninger. Det er min klare indstilling, at vi som politikere skal tage alle vinkler og bemærkninger i betragtning og lede efter den bedste løsning for så mange som muligt. Forventningen til kommunens medarbejdere er også, at de arbejder på denne måde.

Jævnligt er det blot sådan, at de sager, der »lander« på politikernes bord, har indbyggede konflikter og uenigheder, som det ikke er lykkedes at forene undervejs i processen. Her må vi så som politikere i sidste ende tage beslutningen. Jeg har forståelse for, at det er skuffende for de mennesker eller virksomheder, der ikke får deres ønsker eller forslag tilgodeset.

Ordet er dit