Tip os log ind
- Vi kan arbejde aktivt med konkrete indsatser og dermed skabe forandringer, fastslår formanden for Teknik- og MIljøudvalget i Herning Kommune, Joan Hansen (V).
Foto: Henrik Ole Jensen

- Vi kan noget lokalt, som FN ikke kan

Flere kommunale indsatser spiller op imod verdens­målenes områder. På den måde er kommunen med til at skabe forandringer
06. marts 2019, 15.22

I 2015 vedtog FN 17 bæredygtighedsmål, som forholder sig til de store udfordringer i verden i dag. Målene spænder bredt fra fattigdom, sociale forhold og uddannelse - til forbrug af ressourcer og energi, naturens tilstand og klimaindsatsen.

Danmark har som alle andre FN lande forpligtet sig til at arbejde med målene.

Nu kan man måske tænke, at der er langt fra FN til Herning, men faktisk ligger mange af de 17 mål ikke så fjernt fra os. Flere virksomheder i kommunen arbejder med målene, og mange af kommunens egne indsatser spiller også op imod forskellige af målenes områder.

Egetæpper har for eksempel valgt at koble tre relevante verdensmål til deres kerneydelser. Det, synes jeg, er en innovativ måde at arbejde på, fordi det på den måde bliver en del af virksomhedens grundlæggende arbejde.

Egetæpper har valgt mål 12, som handler om at sikre et bæredygtigt forbrug samt produktion. Desuden har de valgt mål 14, som omhandler at bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer.

Virksomheden bruger årligt 1288 ton garn og 493 ton bagsidemateriale skabt af brugte fiskenet og plastikflasker, som ellers kunne være endt i havet. Egetæpper køber også vedvarende energi fra havvindmøller til at dække det samlede elforbrug og har investeret i 25 procent naturgas, der på sigt skal erstatte naturgassen helt. Det er med udgangspunkt i mål 7, der har fokus på fornybar energi.

Arrangement for borgere

Et andet eksempel på en organisation, der sætter øget fokus på verdensmålene, er innovations­centret Lifestyle & Design Cluster i Birk. Centret arbejder med netværk og vidensudvikling indenfor bolig- og beklædningsbranchen. De kører blandt andet en hel række kurser og projekter om cirkulær økonomi, som ligger op ad FN-målet om ansvarligt forbrug og produktion.

Også Herning Cityforening går foran og har engageret »Danmark for målene« med seks arrangementer i Herning hen over sommeren. Jeg synes, at det er flot, at cityforeningen på den måde er med til at skabe viden og engagement for kommunens borgere.

Det er kun få af de mange eksempler, som gør en bæredygtig indsats og støtter op om FN's verdensmål, men pladsen tillader ikke mere, hvis jeg også skal nævne lidt om kommunens egne aktiviteter.

Genbrugsbutik og landsbyenergi

I Herning Kommune har vi som sagt flere indsatser, der spiller op ad FN's verdensmål. Vores arbejde med øget affaldssortering og den kommende genbrugsbutik på genbrugspladsen på Mørupvej er med til at fremme målet om ansvarligt forbrug og produktion.

Det treårige projekt »Landsbyenergi« ligger både op ad mål 7 om bæredygtig energi og mål 12 om partnerskaber. I projektet arbejder kommunen sammen med fire landsbyer om inspirere borgerne til udskifte oliefyret og spare energi.

Man kan også nævne et af vores projekter for klimatilpasning, nemlig Lillelund Engpark. Her er vi både med til at undgå oversvømmelser på grund af klimaforandringer, hvilket er omdrejningspunktet for mål 13. Ligeledes er vi med til at skabe bedre forhold for natur, dyr og planter, som ligger op ad mål 15 om livet på land.

Viden på tværs af kloden

FN's verdensmål kan give relevans på mange planer. De skaber forståelse for, at de store udfordringer, verden står overfor, på mange måder hænger sammen. De viser også, at vi i dag alle er en del af en global verden, hvor mennesker, varer og viden bevæger sig på tværs af kloden. Derfor har vores handlinger og valg også betydning langt ud over landets grænser.

Jeg synes, at noget af det gode ved målene er, at de både kan være globale og lokale. Her i Herning er det rigtigt positivt at se, at virksomheder og borgere begynder at tage målene til sig - og jeg er sikker på, at der vil være flere og flere, der gør det.

Vi kan nemlig noget lokalt, som FN ikke kan: Vi kan arbejde aktivt med konkrete indsatser og dermed skabe forandringer.

Ordet er dit