Tip os
Skibbild-Nøvling

Historier om et stille folk

SKIBBILD-NØVLING Fortæller og præst Palle Jensen fra Odense kommer til Skibbild-Nøvling Forsamlingshus torsdag 26. januar til borgerforeningens sogneeftermiddag.

I Skibbild-Nøvling vil han fortælle ud fra temaet »erindringsglimt af et stille folk«. De...

Se flere nyheder fra Skibbild-Nøvling