Tip os
Kristian Pihl Lorentzen.

Tænk langsigtet i transportpolitikken

11. januar 2017, 11.45

TRANSPORTPOLITIK Vi politikere har ofte en tendens til at tænke maksimalt tre-fire år frem, når der skal lægges planer for statslige investeringer. Det gælder desværre også for den trafikale infrastruktur, der ellers har en uhyre langsigtet karakter - med deraf følgende behov for at tænke langt ud over næste valgdato.

Kun de færreste er i tvivl om behovet for målrettede investeringer i en bedre infrastruktur, herunder ikke mindst på vejnettet. Trafikmængden vokser markant i disse år i takt med, at økonomien går langt bedre. Danmarks vækst skal ikke holde i kø på en motorvej, og mange steder i landet er bedre veje forudsætningen for fornyet regional vækst og jobskabelse.

Jeg tror på, at der i løbet af foråret kan opnås en bred politisk aftale om en robust plan for Danmarks økonomi frem mod 2025. I den forbindelse bør der afsættes en meget stor pose penge til den trafikale infrastruktur. Denne pose kan givetvis suppleres med private midler fra pensionsfonde m.fl., der gerne vil investere langsigtet i infrastruktur.

Efterfølgende bør vi satse på en bred aftale om en langsigtet og sammenhængende masterplan for disse investeringer. Derved får vi langt mere effekt for hver eneste skattekrone, ligesom vi sikrer en længe ønsket forudsigelighed om kommende investeringer - til gavn for kommunerne og erhvervslivet overalt i landet. Vi politikere skal have viljen og modet til at tænke og planlægge mere langsigtet.

I den forbindelse bør vi naturligvis tage bestik af fremtidens transport, som den begynder at tegne sig. Det gælder ikke alene den fortsatte overgang til grøn transport med gradvis fortrængning af olie og benzin som drivmiddel frem mod 2050. Det gælder også med hensyn til helt nye teknologier, hvor ikke mindst de selvkørende biler og højklassede BRT-busser tegner til at gå sejrsgang i de kommende årtier.

Sådanne biler kører på asfalt. Derfor skal vi være yderst tilbageholdende med at bruge mange milliarder på nye skinner, der ikke alene er ufatteligt dyre og urentable, men som også hører fortiden til. Til gengæld skal der satses hårdt på at opnå tilstrækkelig kapacitet på de veje, hvor fremtidens grønne og selvkørende biler kommer til at køre.

Det betyder ikke, at man skal droppe togene i Danmark. Tværtimod skal der i fremtiden køre masser af pålidelige eltog til tiden på de eksisterende skinner, som vi i de senere år har investeret rigtig mange milliarder i. Men når det gælder kommende brug af trafikmilliarderne, så er det vejenes tur.

Sammenfattende er der behov for nytænkning inden for transportpolitikken. Vi skal turde planlægge langsigtet for investeringerne. Og vi skal tage nøje bestik af de nye vejbanekrævende teknologier, der er på vej med stormskridt.

Til slut et klogt gammelt kinesisk ordsprog: Vil du være rig, så byg en vej!

Ordet er dit