Tip os
Ulrik Hyldgaard.

Sund fornuft at købe sygehusgrunden

11. september 2017, 11.45

SYGEHUSGRUNDEN Herning Kommune har indgået en aftale med Region Midt om at kommunen køber det 100.000 kvadratmeter store område, hvor sygehuset i dag er placeret. Alle er selvfølgelig rigtig glade for, at man i sin tid valgte at placere det nye sygehus i Gødstrup. Men når nu sygehuset flytter ud i 2020, så vil Region Midt stå tilbage med et meget stort område midt i Herning, som de ikke kan bruge til ret meget.

Til gengæld kan vi i Herning se store muligheder i området, som Region Midt efterlader sig midt i Hernings bymidte. Derfor har byrådet lavet en købsaftale, så Herning Kommune i løbet af 2020 overtager hele området. Det område, der kan komme til at blive et kæmpe plus for Herning, og derfor også har fået titlen Herning+.

Er det så en god idé, kan man spørge sig selv? Ja, det mener vi det er. Som man siger: »Ude af øje, ude af sind«. Vi mener, at Herning Kommune vil have en langt større interesse i at sikre grunden den bedste fremtid. Vi mener, at det er godt købmandsskab at Herning Kommune overtager hele området nu, og derfor har god tid til at planlægge udviklingen på grunden. Nøjagtig på samme måde som vi f.eks. køber jord til udstykning af kommunale byggegrunde i Snejbjerg, Lind og Kibæk.

Vi mener, at det i høj grad er i kommunens interesse at sikre, at bygningerne ikke ligger hen som mulig slum eller hærværkspotentiale. Vi mener, at der skal sikres offentlige veje, pladser og stier gennem området. Vi mener, der er potentiale til at sælge store dele af området, så regnskabet ender med at blive til fordel for kommunens skatteborgere. Fakta er, at Herning Kommune overtager grunden i 2020, og til den tid skal betale 136 mio. kr. for de 100.000 kvm. Inden da har vi i byplanudvalget udarbejdet en række lokalplaner, der skal bane vej for, at grundstykkerne videresælges til private investorer, som vil udvikle de forskellige boligområder. De områder, der skal udgøre den nye spændende bydel, Herning+. Vi skal ikke ind og købe arealer af regionen til veje, stier og andre kommunale elementer i planen. Dem har vi selv styr på nu.

Der vil altså med andre ord være tale om, at Herning Kommune har et udlæg for grunden. Et udlæg, der over nogle år vil være tilbage i kommunekassen igen. Vil det være rart at Herning Kommune sidder for bordenden med ansvaret, beslutningen og kompetence til at udvikle Herning+? Svaret er for mig ret enkelt. Et rungende, ja.

Når Liberal Alliance synes, det er spild af kommunale kroner, så er det måske, fordi de regner på et forkert grundlag. Pengene er ikke smidt ud af vinduet. De er investeret og vil komme tilbage igen. Det er helt enkelt sund fornuft, at kommunen udvikler grunden, til den unikke bydel, vi nu har chancen for selv at holde rorpinden på. Vi har sat kursen med masterplanen for Herning+. Med beslutningen om at købe grunden af Region Midt kan vi nu også sikre, at kursen fastholdes sikkert mod målet.

At Liberal Alliance, i en form for ny-rindalisme, forsøger at sætte midtby-investeringen i sygehusgrunden og generelt investeringerne i event og kultur i spil til den kommende valgkamp, er vel forståeligt nok, når man nu skal finde en platform, og helst skal finde noget alternativt til den politik, det siddende byråd har valgt. Det er dog i min optik »at save den gren over, vi selv sidder på«.

Uden de store kommunale investeringer i midtbyen, bibliotek, DGI-huset m.m., så var Herning ilde stedt. Uden investeringerne i MCH og herunder Boxen, så var vi ilde stedt. Hele den økonomi og de mange arbejdspladser, der er forbundet med satsningen på oplevelsesøkonomi, ville betyde at vi måtte skrue ned for rigtig mange områder af de kommunale velfærdsydelser. Heldigvis står vi ikke i den situation i dag. Tværtimod - så er vi i en situation, hvor vi har mulighed for også at bygge flere plejehjemspladser, når der bliver behov for det. Vi har mulighed for at sikre endnu bedre kernevelfærd, fordi vi i byrådet har satset og investeret i kommunal udvikling.

Hvis du også synes, at det da er gået ret godt i Herning i de sidste fire år, så sæt dit kryds ved et af de partier, du ved står bag den politik, der sikrer os den udvikling, vi har oplevet i de seneste år. Jeg synes selvfølgelig, du skal stemme på Venstre, og rigtig gerne med et personligt kryds ved undertegnede 21. november.

Ordet er dit