Tip os
Peter Villadsen.

Ros til Brændgårdskolen

19. juni 2017, 12.00

BRÆNDGÅRDSKOLEN Når mange børn er sammen i daginstitutioner og skoler, opstår der selvfølgelig uoverensstemmelser og små konflikter. Det ville i virkeligheden være mærkeligt andet. Vores pædagoger og lærere er gode til at tackle disse situationer med åbenhed, dialog og tillid.

Dette gælder også på Brændgårdskolen, som i sidste uge helt urimeligt blev midtpunkt i et politisk angreb fra spidskandidaten fra det yderliggående højrefløjsparti Nye Borgerlige, Peter Langborg.

Skolen får ud fra en enkelt konkret episode smidt en skidtspand i hovedet og bliver anklaget for at holde hånden over elever af anden etnisk herkomst, at ville dysse sager ned og ikke at være gode nok til at løfte eleverne rent fagligt.

At påstå dette er grotesk og aldeles misvisende.

Jeg kender ikke til den konkrete sag, og jeg vil også advare om, at man gør enkeltstående episoder til generelle problemer. Jeg konstaterer, at skolens ledelse selvfølgelig har taget hånd om situationen og beklaget, at forældrene ikke blev orienteret i første omgang. Samtidig lægger skolen op til åbenhed og dialog med forældrene, samt et ønske om at inddrage forældrene i løsningen af forskellige udfordringer. Sådan gør man nemlig på Brændgårdskolen og sådan gør man på alle kommunens andre skoler.

At Nye Borgerliges spidskandidat til kommunalvalget påstår, at skolen ikke er god til at løfte eleverne rent fagligt er noget værre vrøvl og nonsens. Skolen præsterer altid højt og ligger i top blandt landets skoler, når det handler om at løfte elevernes faglige niveau, vel at mærke når man kompenserer for socioøkonomiske faktorer. Da elever har forskellig baggrund og forskellige forudsætninger, kan man ikke blindt sammenligne karakterer uden samtidig at tage socioøkonomiske faktorer i betragtning. Derfor laver man faktisk også såkaldte ranglister, der viser dette.

Kære lærere, pædagoger, bestyrelse og ledelse på Brændgårdskolen. I gør det fantastisk. Hver evige eneste dag laver I et fremragende stykke arbejde. I sikrer god trivsel og I løfter eleverne rent fagligt. Det gør I, fordi I engagerer jer og tager hånd om ALLE eleverne.

Kære elever på Brændgårdskolen. I går på en fantastisk mangfoldig skole, hvor I lærer at respektere hinandens forskelligheder, og hvor I bliver fagligt dygtige. Jeg ved det, fordi jeg som uddannelsesvejleder har min gang på skolen, og jeg følger godt med i jeres uddannelse også efter, I har forladt skolen.

Politisk er der stor opbakning til Brændgårdskolens arbejde. Så ret bare ryggen og hæv hovedet, og gå snart på en velfortjent sommerferie. Og glem, at en enkelt yderliggående højreorienteret politiker forsøger at tale jeres skole ned.

Ordet er dit