Tip os

Præstens barndomsland

02. oktober 2017, 11.24

SKIBBILD-NØVLING En ny sæson af sogneeftermiddage begynder torsdag 12. oktober i forsamlingshuset i Skibbild-Nøvling. Her har menighedsrådet arrangeret et besøg af tidligere sognepræst, sømandspræst og forfatter, Thomas Uhre Fenger.

Thomas Uhre Fenger er vokset op i en præstegård i Ensted Sogn syd for Åbenrå, og han fortæller blandt andet om sin barndom i Sønderjylland, og hvordan han selv blev præst med embeder i jyske landsogne og så langt væk som i Japan, hvor han var sømandspræst.

I foredraget tager Thomas Uhre Fenger tilhørerne med på en rejse tilbage til barndommens land og reflekterer over, hvad der ligger i dette begreb ud fra erindringsbøgerne »Efterårsgensyn« fra 2004 og »Flakkerliv« fra 2007.

Ordet er dit