Tip os
FDF i Lind fik ikke lov til at købe kommunens grønne område ved kredshuset på Indertoften, men en ny lokalplan for området skal give mulighed for et fælles salg af arealet.
Foto: Flemming Hansen

Planlægning ved FDF-hus går i gang

09. januar 2017, 10.42

Lind Sidste år stoppede Herning Kommune et planlagt salg af en grund ved Indertoften i Lind.

Det grønne område er naboarealet til det lokale FDF-kredshus, og FDF Lind ville gerne have udvidet deres grund med det pågældende areal.

Da kommunen fandt ud af, at FDF'ernes plan var at sælge den samlede grund for at skaffe penge til byggeriet af et nyt kredshus ved Tavlundvej, blev handlen afvist, fordi den ville være ulovlig for kommunen, når hensigten er et videresalg.

Herning Kommune har dog valgt at komme FDF Lind i møde om sagen. På det seneste møde i byplanudvalget blev det godkendt, at forvaltningen begynder arbejdet med en ny, fælles lokalplan for begge grunde.

Dermed bliver det muligt for en køber at opføre boliger på hele området, som i dag kun er udlagt til børneinstitution og grønt område. Der skal laves et offentligt udbud, og parterne har mulighed for at sende hele arealet ud i et fælles udbud.

Der bliver måske også brug for en ny lokalplan for projektet med et nyt kredshus ved FDF Linds skovområde ved Tavlundvej, men det afventer i første omgang yderligere planlægning samt afslutningen af grundsagen ved Indertoften.

Ordet er dit