Tip os
Erhvervsakademi Midtvest har allerede en uddannelseslinje i Herning med fokus på iværksætteri, og det suppleres nu med et såkaldt studentervæksthus.
Foto: Henrik Ole Jensen

Nyt tiltag skal give flere iværksættere i Herning

Erhvervsakademi MidtVest i Herning er en af flere skoler i regionen, som etablerer et studentervæksthus
11. januar 2017, 10.21

Væksthus Flere midtjyske iværksættere og allerhelst vækst-iværksættere, som har potentiale til at vokse sig store.

Det er målet i et større EU-projekt, hvor seks uddannelsesinstitioner i Region Midtjylland har fået over 20 millioner kroner til at fremme iværksætteri. Der tale om et større samarbejde på tværs af regionen, som skal munde ud i, at 2500 studerende får en tilknytning til nyoprettede studentervæksthuse på skolerne. Forventningen er samtidig, at flere af de studerende etablerer egen virksomhed under studietiden.

I Herning bliver der oprettet et studentervæksthus på Erhvervsakademi MidtVest, som er en af de seks deltagende uddannelsesinstitioner i projektet. De øvrige uddannelsessteder er VIA (Horsens), Aarhus Universitet, Aarhus Maskinmesterskole, Erhvervsakademi Aarhus og Dania.

- Det er altid dejligt at kunne bidrage til, at de studerende opnår deres ambitioner og sikrer deres fremtid. Derfor er vi på Erhvervsakademi MidtVest yderst tilfredse med at deltage i projektet, udtaler erhvervsakademiets rektor Henriette Slebsager.

Skal give en god start

Erhvervsakademi MidtVest har i forvejen en professionsbachelor-uddannelse i entreprenørskab, hvor flere af de studerende målrettet arbejder på at stifte egen virksomhed.

Det nye studentervæksthus skal supplere de indsatser, som allerede er i gang, og lektor på erhvervsakademiet Troels Ravn Klausen er en af de lærerkræfter, som bliver involveret i projektet. Han forklarer, at der ligger klare målkrav om, at skolen kan kunne fremvise, at der kommer nye virksomheder ud af indsatsen i de tre år, projektet løber.

- Målsætningen er helt klart, at flere kommer videre med deres ideer om at starte eget firma. Lidt større skal det jo ses i lyset af, at Danmark mangler vækstiværksættere. Så det kunne rart, hvis der starter nogen, der også har potentiale til at vokse, fortæller Troels Ravn Klausen og uddyber:

- Det er ikke uhørt, at man i sin studietid kommer på en god idé, og det er en skam, hvis de mange gode og bæredygtige ideer ikke føres ud i livet. Derfor ser jeg frem til at være en del af projektet, der får de studerendes ideer til at udmønte sig i en decideret forretningsplan, som kan bidrage til, at de kommer godt fra start.

Får professionel vejledning

Studentervæksthuset i Herning er lige nu i gang med at blive færdigindrettet i et lokale på skolen, og der er blandt andet indkøbt en 3D-printer, så de studerende får mulighed for at lave en prototype af de produkter, de påtænker at bygge deres virksomhed op omkring.

Onsdag 18. januar holder erhvervsakademiet en åbningsreception for at markere studentervæksthusets start. Tanken er, at de studerende, som har mod på at blive iværksættere, bliver medlemmer i studentervæksthuset. Her vil de blandet andet kunne modtage sparring og vejledning af en selvstændigt erhvervsdrivende med flere års erfaring, som kan hjælpe dem på vej mod en succesfuld iværksætterdrøm. Derudover vil medlemmerne i studentervæksthuset blive inviteret til foredrag om entreprenørskab på Erhvervsakademi MidtVest, og de vil også få adgang til de iværksætterevents, der vil blive tilbudt på tværs af de samarbejdende uddannelsesinstitutioner.

- Vi er seks uddannelsesinstitutioner i et konsortium, der er gået sammen om en ansøgning i projektet. Så vi kommer også til at samarbejde på en række områder, siger Troels Ravn Klausen.

Projektet er finansieret af Den Europæiske Støttefond med over 20 millioner og vil løbe frem til 2019.

Ordet er dit