Tip os
Arul Thillainadarasa.

Modersmålsundervisning giver chancen for at få to stillinger

16. august 2017, 12.45

MODERSMÅLUNDERVISNING Modersmål er deres eget sprog. Alle indvandrere skal lære deres eget sprog. Modersmålsundervisning er meget vigtig og det er vigtigt, at indvandrerelver bliver undervist i deres eget modersmål. Vi hører igennem medier i dag, at undervisning i modersmål gavner indvandrerbørn, når det drejer sig om, hvordan de klarer sig i skolen. De, som har taget emnet op i dag, skal have ros for det. Indvandrere har i flere år ønsket, at deres børn skulle blive undervist i deres modersmål.

Flere indvandrere har i dag fået deres børn undervist gratis i deres modersmål. Nogle nationaliteter, der har børn, som er født i deres eget land og er kommet hertil som små, eller som er født i Danmark, bliver undervist i deres modersmål fra 0. til 12. klasse i dag og bruger bl.a. deres modersmål til at søge arbejde i forskellige tolkebureauer, hvor de kan bruge deres modersmål gennem tolkning til gavn og glæde for dem selv, for andre mennesker og samfundet.

I Danmark kan flere nationaliteter ikke få modersmålsundervisning; derfor arrangerer nogle nationalister selv frivillige modersmålsundervisning, idet modersmålsundervisning også bidrager til, at børnene bedre lærer der danske sprog. Men desværre er mange indvandrergrupper for små til selv at løse opgaven. De opretter fælles foreninger og hjælper på den måde hinanden med sprog og uddannelse. I fremtiden bør alle indvandrerbørn lære deres eget sprog for at tale godt dansk og kende både deres egen nationalitet og det danske samfundssystem.

Hvis man undersøger indvandrere med succes, kan man se, hvor vigtig mestring af deres modersmål har været. Nogle nationaliteter tilbyder undervisning i deres modersmål som traditionel undervisning, men også gennem dans, musik og drama, hvor eleverne faktisk selv kan bestemme, hvordan de vil lære deres modersmål.

De elever, som har lært deres modersmål, har mulighed for at tage ud til de lande, de selv kommer fra og hjælpe danske virksomheder med at etablere sig eller de kan deltage i danske projekter i disse lande. På en måde vil det hjælpe det danske samfund.

I dag er flere indvandrere unge, som har afsluttet deres modersmålsundervisning og taler tilstrækkeligt og skriver sproget ligesom voksne indvandrere, men de er født i Danmark. De arbejder på deres arbejdsplads som de fleste i normale stillinger. Samtidig arbejder de som tolk, så de arbejder inden for flere offentlige område. De arbejder med to stillinger, så unge indvandreres modersmålkendskab er med til at give en besparelse. Samtidig er der stor chance for at få arbejde og tjene godt. Det vil ikke alene være godt for de unge indvandrere, men også være til gavn for samfundet i almindelighed.

Jeg har taget en film, som hedder »Sandheden«. Den fik et ret godt feedback for fortællingen. De sagde, der var en god pointe, som blev fremhævet i filmen. At det er vigtigt, at børn lærer dansk samt sit modersmål. Ældre skal lære dansk. På nuværende tidspunkt er der nogle nationaliteter, som er med på at undervise i deres modersmål på universiteter, så danske politikere og velfærdssamfundet skal tænke på andre landes modersmål til undervisning på universiteter. Denne undervisning vil hjælpe til erhvervssamarbejde med andre lande, så der kan opstå økonomisk og erhvervsudvikling i Danmark.

Ordet er dit