Tip os

Mindeord om Axel Jørgensen - fra Herningegnens Lærerforening

10. januar 2017, 11.19

Mindeord

Følgende mindeord for tidligere skoleleder i Fasterholt Axel Jørgensen er skrevet af Helen Sørensen, kredsformand i Herningegnens Lærerforening:

Tæt op mod jul mistede vi tidligere skoleleder på Fasterholt Skole Axel Jørgensen.

Axel var en respekteret og højt værdsat skoleleder fra 1994 til 2011 på Fasterholt Skole. Axel valgte at gå på efterløn i forbindelse med skolens nedlæggelse. Det var bestemt ikke efter Axels ønske, at skolen lukkede, men han formåede at afvikle skolen på en særdeles værdig måde i forhold til børn, forældre, lokalsamfund og skolens personale.

I tiden på skolen fornægtede det sig ikke, at Axel, inden han valgte at uddanne sig til lærer på det nu lukkede Herning Seminarium, også var uddannet murer. Han var derfor mand for selv at pudse vægge op, hvis det var nødvendigt, ligesom også andre praktiske forhold kunne løses med håndværksmæssig snilde fra Axels side.

Men frem for alt fik skolen i Axel Jørgensen ledertid en periode med såvel pædagogisk udvikling som løft i både elevernes undervisningsmiljø og i lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdsmiljø.

Axel Jørgensen var frem til sin bortgang medlem af Særlig Fonds bestyrelse samt kritisk revisor i Herningegnens Lærerforening. Dette for Herningegnens Lærerforening vigtige hverv har Axel haft siden 1998. På det seneste møde i fonden, ultimo november 2016, tilkendegav Axel, at foreningen måtte finde en anden person til hvervet, idet han ikke længere anså det for muligt at fortsætte arbejdet på grund af sin alvorlige sygdom.

Vi havde vanskeligt ved helt at forstå rækkevidden af beskeden, og vi aftalte således datoen for den afsluttende revision ultimo januar 2017 i den tro, at Axel også deltog. Dette skulle imidlertid ikke blive sådan. I den sidste adventsweekend modtog vi det sørgelige budskab om, at Axel var sovet ind fredag 16. december 2016.

I Herningegnens Lærerforening vil vi savne Axels positive sindelag, glimtet i øjet og hans evner i arbejdet i den kritiske revision og i Særlig Fonds virksomhed.

Vort savn er selvfølgelig intet imod det savn, Axel efterlader i familien. Vore varmeste tanker går derfor til Axels hustru Aase, til datteren Gitte og sønnen René og til børnebørnene.

Æret være Axel Jørgensens minde.

Ordet er dit