Tip os
Søren Groth Petersen.

Mennesket skal sættes i centrum - ikke i kasser

19. september 2017, 11.30

BESPARELSER Det kan godt være, jeg er kandidat til byrådsvalget; men politiker betragter jeg ikke mig selv som. Jeg stiller op, fordi jeg har holdninger om, hvordan der prioriteres og hvilke rammer forskellige dele af den kommunale service arbejder under. Det hjælper jo ikke meget at klage til sin nærmeste chef over manglende resurser, når det er på rådhuset, beslutningen fattes. Man kan så sidde og brokke sig over det eller bestemme sig for at ville prøve at få plads der, hvor rammerne sættes.

Når Lars Krarup kalder kritikernes budskaber om flere penge til socialområdet for »enerverende« i Herning Folkeblad 16. september, ja så tager jeg det da nærmest som en kompliment og synes, det er noget sludder, hvis han dermed mener alle skal stå og klappe i deres små hænder, bare fordi alle byrådets partier står bag budgetforliget.

Når et parti har absolut majoritet i byrådet, er det selvfølgelig sådan, at de prioriteringer, dette parti finder fornuftige, er fremtrædende og alle andre må så glædes over de skridt på vejen, der kan opnås mod det, de finder mere rimeligt. Vi lever da heldigvis i et demokrati, hvor vælgerne hvert fjerde år kan tage stilling til, om de ønsker en anderledes prioritering end den, hr. Krarup finder fornuftig.

Jeg må indrømme, at jeg nærmest betragter det som nedladende, når han derefter udtaler »Jeg betragter det mest som teatertorden, fordi nogen har set, at der kommer et valg 21. november« Jeg vil gerne have frabedt mig at få skudt i skoene, at mit engagement i politik, og da særligt vilkårene for handicap/psykiatri, skulle udspringe af en eller anden trang til at lave teater.

Jeg tvivler såmænd også på, at der er særligt mange stemmer i at insistere på ordentlige rammer for de psykisk syge og de udsatte grupper blandt os; men skam den, der kun ser på hvilke sager, der er stemmer i, som motiv for at ville gå ind i politik.

Jeg håber hr. Krarup i sin samtale med journalisten havde et par tanketorsk og ved nærmere eftertanke godt kan se. det er en yderst underlig tilgang til kommunalt demokrati. han lægger for dagen. Jeg håber d.a han ikke virkelig mener, at fordi der er indgået et forlig, skal alle partier aflyse valgkampen og ikke tale om, hvordan tingene vil komme til at se ud i tilfælde af. de får magt som agt!

Nu stiller jeg jo så op for et parti, der ikke var del af forrige budgetforlig og i den forbindelse netop lagde et gennemarbejdet eget budgetforslag frem. Det kan derfor undre, når hr. Krarup »efterlyser klarere prioriteringer fra dem, der gerne ville have udvidet den økonomiske ramme yderligere«.

Vi kan jo begynde med hr. Krarups påstand, at »Vi har ikke noget pengetræ stående i rådhusgården«, det er en sandhed med modifikationer.

I regnskabet for 2015 brugte man 441 millioner kroner på administration, i budgettet for 2016 tildeles så 534 millioner; men selvfølgelig bruges der ikke 100 millioner mere end året før, faktisk ender regnskabet på 425 millioner - og vupti har administrationen været dygtige og sparet 100 millioner; mens man vel vidend,e at handicap/psykiatri med et resultat i 2015 på 364 millioner i budgettet for 2016 anses for at kunne klare sig på 350 millioner; men selvfølgelig kommer ud med et resultat på 363 millioner - så man presser personale og brugere med en historie om, at de går med underskud (ja, i forhold til et urealistisk budget ), trods de faktisk lykkedes at bruge en million mindre end året før.

Det er da selvfølgelig en håndsrækning med 5,5 millioner ekstra; men at konstatere området sandsynligvis behøver godt fem millioner mere om året for at kunne fungere uden konstant stress, er ikke en farce, hr. borgmester, det er en konstatering baseret på flere års tragedie!

Skal jeg følge hr. Krarups logik, kan jeg jo så påstå, at når borgmesteren og majoriteten ikke lægger op til nogle besparelser og giver ekstra penge til de sociale områder, så kan det skyldes, det er valgår - anderledes hård kamp kan det erfaringsmæssigt blive til næste år, da sparekniven igen trækkes frem, jeg har ikke glemt, hvordan kandidaten for Handicapdemokraterne i valgkampen 2013 blev lovet guld og grønne skove, hvorefter første punkt på dagsorden efter valget var, at der skulle spares 20 millioner på handicapområdet!

Så, kære vælger, tro ikke, det er spil for galleriet 21 november at styrke de partier, der mener, de bløde værdier skal vægtes højere i Herning Kommune! Jeg mener skam ramme alvor! Skulle du være for blå til at vælge en rød som mig, så er det mit indtryk, at de Konservative faktisk også mener ramme alvor, når de siger at ville sikre bedre rammer for de handicappede, psykisk syge, sårbare ældre og de socialt udsatte.

Vi skal sætte mennesket i centrum, ikke i kasser

Ordet er dit