Tip os
Nicolaj Dupont-Mersing.

Mangel på åbne pladser i Midtbyen

19. juni 2017, 12.45

PLADSER Hvorfor bliver åbne og grønne pladser ikke prioriteret i midtbyen? I alle større byer, både indenlands og udenlands, værner man om de grønne områder og specielt om de historiske områder.

Derfor undrer det mig, at byplanudvalget har godkendt, til trods for massive protester under nabohøringen, et nyt menighedshus til Herning Kirke. Et nybyggeri, som for det første skal opføres på et område, hvor der simpelthen ikke er plads, og for det andet skal opføres i et af Herning ældste og mest charmerende villaområder.

Et område, som selvsamme byplanudvalg pålagde massive restriktioner igennem en lokalplan med den begrundelse, at områdets arkitektoniske udtryk og historie skal bevares.

Det er fuldt forståeligt, at Herning Kirke gerne vil have moderniseret deres nuværende menighedshus. Men det behøver man ikke at bygge et nyt kirkehus på 332 kvm. for, som i øvrigt kommer oveni det nuværende 441 kvm. store kirkehus. Udover et for stort byggeri, så vil den øgede aktivitet medføre endnu flere trafikale problemer på både Nørre Allé og Østre Kirkevej.

Vi skal værne om vores grønne og åbne områder i midtbyen samt bevare det arkitektoniske udtryk ved de gamle bygninger. Der er igennem flere år fjernet historiske bygninger, fældet gamle træer og inddraget grønne områder.

Vi kan have forskellige meninger omkring det arkitektoniske udtryk i de senere års nybyggeri i midtbyen, men det er vigtigt for mig, at vi bevarer de åbne pladser.

Herning vil utvivlsomt fortsætte sin positive vækst. Derfor vil man i lighed med andre større byer ønske flere grønne åndehuller i bymidten. Disse beslutninger vil man ærgre sig over i fremtiden.

Ordet er dit