Tip os
Arne Bak Nielsen.

Lyt til medarbejderne i ældreplejen

14. september 2017, 10.45

ÆLDREPLEJE Når man taler om manglende hænder i ældreplejen, er samtalen efterhånden så slidt, at de fleste ikke lytter. Vi kender det fra TV, hvor vi bliver bombarderet med verdens elendigheder så ofte, at vi til sidst kun registrer det, uden at lytte, uden at føle, uden at engagere os. Kommunale politikere kan også blive immune. De kan også høre de samme ting så mange gange, at man ikke lytter - altså lytter og forstår.

Prøv nu på at lytte og forstå dem, som dagligt er ude blandt beboere og hjemmeboende ældre, som har brug for hjælp. Lyt godt efter. Vi har en udfordring på ældreområdet, en stor udfordring med at få fokus rettet op på et område, hvor der gennem flere år er stillet større og større krav. Samtidig er økonomien på området blevet undermineret. Alligevel forventes det fra brugere, beboere og pårørende, at personalet stadig kan give en høj service. Det forventes, at man har tid, og kan give dem, der har behov, den bedste pleje og omsorg. Og naturligvis forventer man det.

Men der er et problem, og problemet er tiltagende. Den største fare ligger i, hvis vore dygtige medarbejdere søger til andre jobmuligheder, fordi man ikke føler sit arbejde som værdsat.

For alle gælder det, at der skal være stolthed i arbejdslivet. Stoltheden får man, når tingene lykkes, og præcist dette har man en stor udfordring med at nå i ældreplejen på grund af, at tiden og ressourcerne bruges forkert. Og hvem vil fortsætte med at gøre et stort arbejde, hvis takken er kritik og nedladenhed over for det, man beskæftiger sig med?

De mennesker på ældreområdet, som vi skal tage os af, har skabt vores velfærd, og det skal vi huske. Velfærd er en god ting, men vi kan kun nyde velfærden, når vi alle er en del af den, og det er vi ikke længere. Familiepolitikken omhandler ikke alene børnene og de unge, den handler altså også om de ældste, som ikke længere kan klare sig selv.

Begræns dokumentation og tilsyn

Jeg vil foreslå, at man starter med at få luset ud i dokumentationsjunglen. At man får organiseret ældreplejen, så det er de få, som dokumenterer, og de mange, som arbejder målrettet i plejen. Ikke som i dag, hvor man kræver, at alle skal kunne de samme ting.

Samtidig kan man så spare på tilsyn. Vore uddannede medarbejdere har vi givet en uddannelse, for at de kan finde ud af fagligt at håndtere de opgaver, som de er uddannet til. Hvorfor skal der så ansættes en gruppe - i øvrigt af samme uddannelse - som har til opgave at kontrollere hvor vidt kollegerne nu gør arbejdet godt nok. Det er ikke tillid, det er det modsatte. Det at stille garanti for, at tingene er i orden, betaler vi ledere for. Hvorfor skal vi ellers betale teamledere, mellemledere og ledere generelt. Det er deres opgave at få sat ord og handling på, hvis ting skal gøres anderledes.

Få bureaukratiet ned på et lavt niveau, så vi kan overflytte ressourcerne til det, som populært har fået navnet: De varme hænder.

Ordet er dit