Tip os
Dommen er faldet - kommuner og ministerium vandt.
Foto: Colourbox

Kærestepar fra Sdr. Felding tabte retssag: Ministerium og kommuner frifindes for at bryde grundloven

Henring Kommune frifundet i retten i dag
09. januar 2017, 12.57

Retssag Retten i Helsingør afviser tre kærestepars påstand om, at lov om gensidig forsørgerpligt var et brud på grundloven og bestemmelser i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Et af de tre par er Ewa Møller og Bo Lyngvig fra Sønder Felding, men de må nu konstatere, at beskæftigelsesministeriet og tre kommuner - og heriblandt altså Herning Kommune - frifindes.

Det var den daværende S-R-SF regering, som ændrede loven, sådan at ugifte samlevende par skulle forsørge hinanden.

Den principielle afgørelse om forsørgerpligt omhandler cirka 7000 samlevende på landsplan. Efter voldsom kritik blev lovændringen skrottet igen med virkning fra 1. januar 2016. Den holdt kun i to år.

Siden januar 2016 har samlevende på kontanthjælp igen fået omkring 10.500 kroner om måneden i kontanthjælp, selvom kæresten har en indtægt.

For gifte par er det derimod stadig sådan, at den ene part kan miste hele sin kontanthjælp afhængig af ægtefællens indtægt.

Fakta

Parrene mente, at det var et brud på Grundloven, da et flertal i Folketinget indførte gensidig forsørgerpligt mellem ugifte samlevende par.

* Forsørgerpligten blev vedtaget af S, R, SF, DF, K og V og havde virkning fra 1. januar 2014. Den blev afskaffet igen 31. december 2015.

* Imod afskaffelsen var V, K og størstedelen af LA's folketingsgruppe.

* En samlever i arbejde havde pligt til at forsørge sin kæreste, hvis han eller hun mistede sin egen indtægt og kom på kontanthjælp.

* Derfor røg kontanthjælpen eller blev beskåret, hvis kæresten havde indtægt eller formue.

* Hvis samleveren med indtægt eller formue ikke ville eller mente at kunne forsørge sin kæreste, blev kontanthjælpen udbetalt, men efterfølgende opkrævet hos personen med indtægt. Kommunen har også forbeholdt sig ret til at modregne i skat.

* Hensigten var at sidestille samlevende par med gifte par, der har gensidig forsørgerpligt.

* Retssagen var anlagt af tre par mod Beskæftigelsesministeriet og mod parrenes respektive kommuner, Herning, Favrskov og Gribskov. De har haft fri proces til at føre sagen, der anses for at være principiel.

* Parrene har i retten argumenteret for, at staten ifølge Grundloven har pligt til at forsørge borgere, der ikke kan klare sig selv, og at ejendomsretten er ukrænkelig, og at dette også gælder formue, for eksempel pension.

* I alt skønnes forsørgerpligten for ugifte par at have berørt 7000 par.

Retten i Helsingør, der har behandlet sagen, har mandag fastslået, at den gensidige forsørgerpligt ikke var i strid med Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Kilder: forsoergerpligt.dk, Grundloven, Ritzau, Retten i Helsingør

Ordet er dit