Tip os

Kirkejul for de mindste

07. december 2016, 13.27

VILDBJERG-SKIBBILD-NØVLING Det hører med til decembers traditioner, at børnehaver, dagplejere og andre med børn i førskolealderen inviteres til at se et krybbespil i kirken. På den måde får børnene en viden om den kirkelige side af julen, som handler om Jesu fødsel i Betlehem. Onsdag 14. december foregår det i Vildbjerg Kirke, hvor Børnehuset Himmelblå i år står for krybbespillet. De har valgt at gå nye veje og har optaget en lille film, hvor børnehavebørnene har været skuespillere og viser, hvad der skete i Betlehem. Filmen vises i kirken, hvor en stor flok børn også synger for gæsterne. Udenfor kirken er voksne klædt ud som nogle af de personer, man hører om i juleevangeliet.

Torsdag 15. december er det kirken i Skibbild-Nøvling, som åbner døren for børnene. Her er det Midgården, som laver krybbespillet om Jesu fødsel.

Ordet er dit