Tip os
Hans Kr. Skibby.

Imamer og domsmænd

10. januar 2017, 12.45

FORKYNDERE Dansk Folkeparti har valgt at fremsætte folketingsbeslutning om at udelukke imamer og andre religiøse forkyndere fra at være nævninge eller domsmænd ved de danske domstole. Forslaget skal sikre en ændring, således at alle religiøse forkyndere, herunder imamer, som kommer fra ikke-godkendte trossamfund, omfattes af retsplejelovens §70, der i dag bl.a. udelukker præster fra at være domsmænd og nævninge.

I besvarelsen af spørgsmål nr. 193 fra Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg af den 20. december 2016 fremgår det, at Kirkeministeriet vurderer, at imamer og religiøse forkyndere fra godkendte trossamfund udfylder samme funktion som en sognepræst i folkekirken, og således er omfattet af betegnelsen »gejstlig«. Det fremgår endvidere, at der på nuværende tidspunkt er 27 godkendte »islamiske og islam-inspirerede trossamfund« i Danmark. Med henvisning til Grundlovens § 67 fremgår det endvidere, at trossamfund ikke har pligt til at registrere sig i Danmark, og at gejstlige i disse trossamfund ikke er omfattet af retsplejelovens §70.

Grimhøjmoskéen i Aarhus tilhører et sådant ikke-godkendt trossamfund og Imamer herfra, ligesom imamer fra andre islamiske foreninger, er således ikke omfattet af retsplejelovens §70, og kan i dag agere domsmænd og nævninge. Dansk Folkeparti mener, at der bør gælde de samme regler for alle religiøse forkyndere. Det virker mildest talt besynderligt, at loven i dag siger, at de danske sognepræster formenes adgang til domstolene, hvorimod en lang række islamiske Imamer frit kan indgå som domsmænd og nævninge.

Ordet er dit