Tip os
Mette Guldberg.

Hvem finder penge til Hernings ældre?

04. september 2017, 11.45

ÆLDRE 21. august bemærkede jeg et indlæg af Socialudvalgsformand Anne-Marie Søe Nørgaard. Overskriften var »Ældreområdet har høj prioritet i Herning kommune«. I indlægget opremser udvalgsformanden, at ældreområdet siden 2014 har fået tilført 35 mio. og det har den, fordi citat: »Ældreområdet har høj prioritet i Herning kommune« og videre lyder det »vi har styrket ældreområdet mærkbart«.

Til det må jeg bare sige, nej - det har »I« faktisk ikke. Det er Folketinget, der har prioriteret Hernings ældre! Folketinget har nemlig tilbudt Herning Kommune 35 mio. siden 2014. Udvalgsformanden har så fået valget mellem at bruge pengene - eller sende dem retur.

Men lad os da bare blive mere konkrete.

I 2014 afsætter SR-regeringen en ældrepulje på én mia. kroner. Hernings andel er 14 mio.

I 2016 tilfører den borgerlige regeringen så igen én mia. kroner til ældreområdet og Hernings andel er 14,8 mio.

Derudover har kommunen via bloktilskuddet fået tilført nogle mio. i demografipenge. Dette skyldes som bekendt, at der bliver flere ældre.

Men alle 35 mio., som er tilført ældreområdet, skyldes ikke, at byrådet har prioriteret området.

Fra 2015 - 2025 vil antallet af pensionister i Herning Kommune stige med 10 procent, så det siger sig selv, at der skal bygges flere plejehjem og ansættes mere personale.

Det rette billede er, at de ekstra penge kommer fra staten.

Udvalgsformanden nævner også, at man har indført Leve-bo miljøer. Ja, men det er igen en gratis omgang, da man nemlig ikke har afsat en eneste ekstra krone til driften af alle disse små køkkener. Specielt de små plejehjem har nu problemer med at finde penge til at bemande køkkenerne. Resultatet betyder, at der må spares andre steder i plejen.

Noget, udvalgsformanden ikke nævner, er derimod den sparerunde, hun var med til at køre igennem i 2015. Det var et tiltag, som byrådet var arkitekten bag. Her sparede man fire mio. på ældreområdet.

Derudover vil jeg nævne, at man ved samme lejlighed sparede 10 mio. på den centrale barselspulje. Dette ramte specielt ældreområdet hårdt, da der er mange kvinder ansat og dermed mange udgifter til barsel.

Jeg kunne derfor godt tænke mig at høre, hvad byrådet lokalt vil gøre for at forbedre ældreplejen?

Det er rigtigt fint, at der er tilført 35 mio. til de ældre, men det er retteligt Folketinget og ikke Herning Kommune, der skal have æren for dette. Der er ingen grund til at pynte sig med lånte fjer.

Ordet er dit