Tip os

Gas på grøn energiforsyning

Debatindlæg fra Herning Folkeblad
28. marts 2012, 19.13

Der er grund til at glæde sig over det brede energiforlig, som er faldet på plads efter mange ugers intense forhandlinger. Vi har nu skabt klarhed om rammevilkårene, så en lang række vigtige projekter nu kan skydes i gang.

Herunder kan vi nu realisere visionen om landbruget som storleverandør af grøn energi. Der kommer nu for alvor turbo på biogassen. Det vil give rigtig mange nye arbejdspladser, ikke mindst her i vores del af landet.

I november 2011 fremlagde regeringen et meget dyrt energiudspil, der kostede 5,6 mia. kr. Venstre har trods hårdt pres for hurtig indgåelse af en aftale - haft is i maven, så der nu er barberet 2 mia. kr. af den samlede regning.

Desuden har vi afværget, at 150.000 brugere af oliefyr bliver sorteper fordi de ikke har adgang til kollektiv varmeforsyning som fjernvarme og naturgas.

Andelen af vedvarende energi stiger til 35 pct. i 2020, hvilket er et vigtigt skridt på vejen til at undgå en farlig afhængighed af russisk gas og olie fra mellemøstlige diktaturstater når vores egen olie og naturgas i Nordsøen slipper op.

Med aftalen lægges desuden sporene for, at det eksisterende ? og næsten betalte - naturgasnet kan få en vigtig rolle i fremtiden til fordeling af opgraderet biogas, der ikke kan bruges i lokale kraftvarmeværker.

Desuden sættes der nu fokus på mulighederne for i langt højere grad at anvende biomasse i energiforsyningen.

Venstre har kæmpet for en energiaftale, der sikrer et højt ambitionsniveau med hensyn til fortrængning af de fossile brændsler såsom olie, gas og kul. Men samtidig har vi krævet, at regningen skal være til at betale.

Med det indgåede forlig har vi sikret, at der ikke spilles hasard med danske arbejdspladser og familiernes økonomi.

Ordet er dit