Tip os

Forundring over besparelser

28. september 2017, 10.45

BESPARELSER Vi holder Folkebladet og følger derfor med i, hvad der sker i vores område. Og jeg bliver forundret - og også vred - gang på gang.

Herning Kommune får store roser for alle de store ting, de trækker til byen. Og det synes jeg personligt også rigtigt godt om, for det giver liv og glade dage i byen. Og vi hører hver gang, hvor mange penge der også vil komme i kommunens og de handelsdrivendes kasser. Men der skal jo også bruges mange penge - til f.eks. at gøre strøget pænt, men også til at rydde op, rengøre og reparere efter hver weekend, hvor der er fest i byen. Måske kan »synderne« være unge, der er kommet for tidligt væk fra trygge rammer og ind i en hektisk og stresset hverdag?

Jeg blev rigtigt ked af at læse, at en ung pige på Kollektivcentret i Tjørring ikke kan få bevilget en handicapbil, så hun også kan få liv og glade dage ind i sin tilværelse. Det er bare ikke i orden. Da hun havde bil, havde hun et aktivt liv - nu kan hun sidde hjemme, nøjes med færdigpakket mad, da caféen er lukket, og hun må stoppe med sin sport, da familien ikke kan transportere hende og hendes køretøjer, som hun er så afhængig af.

Så er der børneområdet. Jeg blev glad, da jeg læste, at man ville beholde dagplejemødre, selv om de i en periode kun havde tre børn. For vi vil jo vores små børn det bedste. Og vi er jo dårligere normeret end mange andre kommune, ved jeg. Nu er der så fyret et par dagplejemødre i Snejbjerg. Jeg ikke, hvad fyringerne skyldes. Men det undrer mig, at jeg kan læse den positive nyhed om bedring på børnepasningsområdet i avisen og så opleve en fyring i virkeligheden.

Mit barnebarn startede i dagpleje i Herning i juni. Det var en svær start. Familien flytter så til Snejbjerg, og mit barnebarn kommer i gæstepleje hos en dagplejer i Snejbjerg, der også har en ledig plads, som mit barnebarn kunne få. Efter bare fire dage bliver dagplejeren så fyret, og mit barnebarn skal have en ny dagplejemor. Vi flytter omkring med de små, der kan have svært ved at skulle starte i pleje. Og de bliver flyttet rundt som ludobrikker i det store spil. Det er altså små mennesker, som skal klædes på til engang at bære et ansvar på deres skuldre og leve op til alle de krav, der vil blive stillet til dem fra alle sider af samfundet.

Og jeg kan have kommunen mistænkt for at ville have de små i vuggestue - flere børn til færre hænder - til en noget højere pris. Små børn kommer direkte fra en rolig og tryg periode hos mor og/eller far, og så skal de ud blandt 14 børn eller flere og deles om fire voksne - når der er flest. I ydertimerne er der jo knap så mange. Børn på 10-11 måneder kommer fra ro og fred direkte ind i en heksekedel med støj og aktivitet, som de slet ikke er vant til. Nogle børn kan lukke sig inde i sig selv, andre kan reagere udadtil. Og måske er det de børn, der engang vil ødelægge vores træer i gågaden, vælte skraldespande, smide pizzarester og bruge byen som toilet.

Det siger meget om en kommune, hvordan man tager sig af dem, der har mest behov for det. Og der er mange steder, hvor Herning Kommune kunne gøre ting anderledes. Herning Kommune vil gerne de store ting og prestigefyldte ting, men gider den de svagelige borgere? Kommer der måske ikke penge i kommunens kasse? Er udgiften større end indtægten ved de store arrangementer?

Ordet er dit