Tip os
Marius Kristensen.

Forskning i nye energikilder

11. januar 2017, 12.00

ENERGI Vi skal til at tænke anderledes med hensyn til energi. Om 50 år er der ikke mere olie, kul eller kun en begrænset mængde. Der er energi nok, hvis vi forstår at udnytte de rette energikilder. Det gælder både vind, havstrømme, genindvinding af varmen fra vulkaner.

I 1980erne var jeg ansat på Egetæpper i Danmark, hvor varmen fra vulkaniseringen af tæpperne kunne opvarme den nærmeste landsby, Hammerum. Projektet blev opgivet, fordi tæppestøv sammen med gummien udviklede selvantændelse. Varmeveksleren stod dengang på taget og gik ofte i selvantændelse. Det betød, at brandvæsenet ofte måtte ud for at slukke branden. Efter flere brande blev varmeveksleren skrottet. Men ideen var god.

Lad os antage, at vi nu 30 år senere kan udnytte varmen fra vulkaner med en varmeveksler. Et sådant projekt kræver, at der skal udvikles en ny teknologi og et materiale, som kan tåle høje varmegrader.

Hvis Herning skal i førertrøjen, skal vi til at begynde med at arbejde på, hvordan vi får forskere til Universitet i Birk. Forskerne skal primært arbejde med at finde en form til ny teknologi, hvor materialet kan tåle høje varmegrader og hvordan de høje varmegrader kan udnyttes og anvendes.

Det samme gør sig gældende ved havstrømme. Her bliver det store spørgsmål: Hvordan kan kraften i havvandet omsættes til energi? Hvordan kan solens energi udnyttes bedre, end det sker nu med solceller?

Ordet er dit