Tip os
Ole Sandgaard.

Fjernvarmesagen og bedrageri

09. marts 2017, 12.15

FJERNVARMESAGEN »Er salget af fjernvarmen ikke bedrageri? Sådan var overskriften på Ernst B. Knudsens indlæg i debatten 6. marts. Spørgsmålet burde for en retlig afgørelse ved fri proces, men hvem magter det? Det vil være forbundet med en udgift på flere hundrede tusinde bare at ansøge om fri proces uden at have sikkerhed for at det bevilges. Derudover vil en sag i givet fald tage minimum fire år, inden den er igennem Højesteret, så det bliver aldrig afgjort, om salget var bedrageri juridisk set.

Derimod er salget etisk og moralsk bedrageri mod en enkelt borgergruppe, nemlig fjernvarmeforbrugerne. Tænk, at vi har et flertalsbystyre, hvis leder gentagne gange har fremhævet fjernvarmesalget som en god handel. Sagen er, at der nu er ranet omkring en halv milliard kroner op af lommerne på de fjernvarmeforbrugere, der allerede én gang tidligere gennem tilslutningsafgifter m.m. har betalt fjernvarmesystemet.

Konkret har det udmøntet sig i, at varmeprisen i vort område er ca. 50 procent højere end i Ikast. Intet tilsiger, at vi ikke kunne have haft samme priser som i Ikast hvis der ikke var blevet handlet med vores varme. Vi får varmen fra det samme værk som Ikast og i 2010 var varmen i Herning syv procent billigere end i Ikast.

Flertalsbystyret har så anvendt midlerne fra det etiske og moralske bedrageri til kommunale formål som skolerenoveringer, ny svømmehal m.m. Udgifter, der naturligvis skulle have været betalt af alle skatteborgere i storkommunen og ikke med midler ranet fra varmeforbrugerne.

Hele varmesalget er et resultat af manglende etik og moral fra bystyrets side. som ikke vil indse. at kommunale udgifter skal betales af alle kommunens borgere og ikke ved et økonomisk overgreb på en enkelt borgergruppe. Giv dem det valg den 21. november, de har gjort sig fortjent til. Der er mange muligheder på opstillingslisterne, hvad enten man er til blå eller rød blok.

Ordet er dit