Tip os

Finansnyt den 25. april

Læs Handelsbankens finansnyt for onsdag.
25. april 2012, 09.07

Dagens vigtigste begivenheder

I dag vil fokus især være på rentemødet i den amerikanske centralbank (Fed) i aften. Som udgangspunkt forventes Fed i rentemeddelelsen nogenlunde at fastholde ordlyden fra det forrige møde den 13. marts.

Her opskrev Fed sin bedømmelse af økonomien en smule og så således, at den økonomiske vækst vil være ”moderat” over de kommende kvartaler mod ”beskeden” på januarmødet.

Det baserede Fed især på, at arbejdsløshedsraten er faldet betydeligt over de seneste måneder (men dog fortsat er høj), mens de fast investeringer fortsat er i fremgang. Derudover så Fed at spændingerne på finansmarkederne var aftaget.

På den anden side betegnede Fed inflationsudviklingen som afdæmpet på det sidste på trods af olieprisstigninger, som Fed så kun vil bevirke et midlertidigt løft i inflationen. Den seneste ”Beige Book”-rapport har sandsynliggjort en fortsættelse af synet på en økonomi der fortsat vokser i moderat tempo.

Siden sidste rentemøde er spekulationerne om hvorvidt Fed kunne tænkes at stramme pengepolitikken op tidligere end skitseret taget til, herunder har et par Fed-guvernører antydet dette behov.

De er dog blevet stærkt imødegået af både FED-chef Bernanke og vice-chef Yellen, som har understreget at udsigterne for pengepolitikken er uændrede primært som følge af udsigterne til træg bedring på arbejdsmarkedet.

Således balancerer Fed stadig på en knivsæg, hvor man på den ene side bemærker de forsigtige fremskridt i økonomien, men på trods af stigende aktuelt inflationspres er forsigtig med at signalere et tydeligt skridt væk fra den pt. meget lempelige pengepolitiske linje.

Denne øvelse har først til fremmest til formål ikke at puste til de lange obligationsrenter i opadgående retning, men derudover mener vi, at Fed har ret i deres syn på en udfordret moderat vækststi over det kommende år.

Umiddelbart ser obligationsmarkederne da også ind til videre ud til at købe denne version målt på tilbagefaldet i obligationsrenterne siden sidste møde.

Vi forventer derudover ikke, at Fed kommer med nyt i forhold til nye ukonventionelle tiltag, hvilket er interessant i relation til at ”operation twist” ventes tilendebragt i juni.

Umiddelbart efter offentliggørelsen af rentemeddelelsen udgiver Fed sine opdaterede skøn for økonomien og rentestien.

Her kan vi meget vel modtage rentemødets mest interessante information, da sandsynligheden om noget taler for at udsigten til en første renteforhøjelse fremskyndes i FOMC-medlemmernes individuelle forventninger.

Lige herefter afholder Bernanke pressemøde, hvor han redegør for bankens bevæggrunde bag rentemeddelelsen. Udover rentemødet modtager vi ordreindgang på varige goder for fra USA. Der ventes et overordnet fald i marts, som dog vurderes at skyldes et fald i ordrerne inden for transport, herunder biler og fly.

Med marts-tallet får vi et mere helstøbt billede af investeringsomfanget i 1. kvartal. Meget tyder dog på, at væksten i kerneordrerne (ikke-militære anlægsgoder eksklusiv fly) i marts kun modereres en smule fra februar.

Ikke desto mindre er det samlede billede at investeringsvæksten ikke kan opretholde det imponerende tempo fra 4. kvartal, og derfor er en primær drivkraft i den vækstmoderation vi venter at få tal for i fredagens BNP-rapport på 1. kvartal.

I Europa er fokus derudover på Storbritannien. Herfra modtager vi det – i forhold til andre europæiske lande - tidlige estimat for britisk BNP-vækst i 1. kvartal.

Britisk vækst skuffede i 4. kvartal 2011 da den faldt med 0,3% over kvartalet, hvor det især var svagheder i investeringerne og en lagernedbringelse som trak ned, mens privatforbruget bidrog en anelse mere positivt.

Siden da er billedet vendt en smule og industriproduktionen er trukket i vejret. Detailsalget startede svagt ud, men dugfriske marts-tal overraskede markant pga. varmt vejr og benzinhamstring.

Derudover har erhvervstillidsbarometrene peget på, at væksten er taget til i marts inden for servicesektoren, industrien samt byggeriet. Netop byggeriet var også bag skuffelsen i væksttallene i 4. kvartal.

Så selv om Storbritannien for tre måneder siden altså så ud til at stå med et ben i teknisk recession, er der altså meget der tyder på, at økonomien lige akkurat klarer frisag, om end det bliver snært.

Højdepunkter siden sidst

I euroområdet var der lidt fokus på dagens række af auktioner over statsgæld, herunder både fra Spanien og Italien.

Spanien solgte både 3- og 6-måneders papirer, og selvom man sænkede ambitionen med et maksimalt mål på 2 mia. EUR (fra først 2,5), blev der kun solgt 1,9 mia. EUR, og det til næsten en dobbelt så høj rente (på hhv. 0,63% og 1,58%) i forhold til tilsvarende auktioner for en måned siden.

Her blev der solgt for 3 mia. EUR. I Italien solgte man 2,5 mia. EUR i 2-årige statsobligationer, og her steg renten med 1%-point til 3,35% i forhold til for en måned siden. Salget var samtidigt noget under maksimum-målet på 3,5 mia. EUR.

På en dag der ellers var præget af øget risikoappetit faldt de 10-årige renter i Spanien og lidt mindre i Italien, afspejlende at skuffelsen var størst her.

Derudover kom der igen lidt skuffende tal for de spanske offentlige finanser, da budgetunderskuddet i marts faldt til 19.7 mia. EUR (år-til-dato) fra forrige 20,7, men underskuddet faldt mindre end marts sidste år, og er dermed akkumuleret set stadig større end for et år siden, hvor det lød på -11,3 mia. EUR i marts.

Dermed endte 1. kvartals budgetunderskud på 1,85% af BNP – et underskud der især skyldes stigende overførsler til regionerne.

Ifølge vicebudgetministeren er nogenlunde statsunderskuddet ”nogenlunde” på rette vej, og understregede at nye skatteforhøjelser ikke slog igennem i 1. kvartals tallene.

Storbritanniens offentlige finanser blev forværret mere end ventet i marts, hvor det offentlige lånebehov (PSNB) steg til 18,2 mia. GBP. Det var det højeste siden november 2010 og dermed også højere end i marts 2011.

Det var især en stigning i de offentlige udgifter på 4,2% m/m der lå bag stigningen. Det statslige gældkontor kunne dog samtidigt nedjusterer finansieringsbehovet i det nuværende finansår med 2,2 mia. GBP til 164,4 mia. GBP.

Forbrugertilliden i USA faldt lidt mere end ventet i april til 69,2, og det var fra et nedrevideret niveau på 69,5 i marts.

Det var forventningsindekset der trak ned og så man desuden på underkomponeneterne var det især opløftende at beskæftigelsesindekset steg til -29,1, hvilket var det højeste niveau siden november 2008, indikerende at faldet i arbejdsløsheden vil fortsætte.

Derudover tog inflationsforventningerne til om 12 måneder lidt af. Richmond Fed’s regionale fremstillingsindeks steg i april uventet til 14 fra forrige 7, hvor der var ventet et lille fald. Der var stigninger i de vigtige underindeks på omsætning, ordreindgang og beskæftigelse.

Sammen med de hidtil offentliggjort regionale indeks (Empire og Philly) peger Richmond-indkeset således på en lille stigning i det nationale ISM-indeks (når man vægter underkomponenterne på samme vis som i ISM). Endelig modtog vi en række boligstatistikker.

Salget af nye boliger viste sig en smule højre end ventet i marts på 328.000 (annualiseret), og det var et fald fra opreviderede 353.000 i februar, og man kan med lidt god vilje se en meget svag stigende tendens over det seneste halve år.

Udbuddet faldt en tand mens medianprisen faldt en smule tilbage. Boligpriserne steg i februar i henhold til både FHFA og Caseshiller, om end det for begges statistikkers vedkommende skete oven på prisdyk der viste sig større end først antaget i januar.

Handelsbanken 

Ordet er dit