Tip os
Inger Brøndsted blev kun 73 år. ? Privatfoto

Farvel til hjertevarme Inger

11. oktober 2017, 11.35

MINDEORD Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter, har sendt disse mindeord om Inger Brøndsted, tidligere formand for Danske Fysioterapeuter fra 1979 til 2000, der er død, 73 år:

Gennem Inger Brøndsteds 20 år som formand for Danske Fysioterapeuter, satte hun fokus på professionalisering af fagforeningen, opbygning af Sundhedskartellet og behandling af torturofre.

Da Inger Brøndsted som 35-årig blev valgt som formand for Danske Fysioterapeuter i 1979, var det for en noget mindre forening, med 3000 medlemmer, end de nuværende næsten 15.000. Hendes formandsperiode blev startskuddet til en kæmpe udvikling, både i antallet af medlemmer, professionalisering af faget og måden at anskue fysioterapien på.

Det var i Inger Brøndsteds formandsperiode, at Ny Løn blev etableret med hendes opbakning. Hun var medstifter af Sundhedskartellet i 1997, der i dag omfatter 11 organisationer i sundhedsvæsenet. Hun var en professionel formand, og gennem årene vækstede sekretariatet i Danske Fysioterapeuter til en professionel organisation med kredskontorer og servicering af tillidsfolk og kontaktpersoner. Samtidig kom den faglige del af foreningens virke til at spille en større rolle, og i 1998 blev det vedtaget på repræsentantskabsmødet, at de to enheder - faglighed og fagpolitik - skulle fylde lige meget.

Inger Brøndsted havde udsyn og overskud, og opnåede anerkendelse for Danske Fysioterapeuter som forening og profession. Hun var også repræsentant i bestyrelsen for den internationale sammenslutning af fysioterapeuter, WCPT, fra 1999 til 2003, hvorefter hun blev næstformand og fortsatte på den post indtil 2007.

Et område, som havde Inger Brøndsteds bevågenhed, var arbejdet med torturofre. Hun gjorde sit til at sætte fokus på Danmark som foregangsland i forhold til identificering og behandling af torturofre ud fra en nordisk, humanistisk indstilling. Det var ikke mindst på hendes foranledning, at Danske Fysioterapeuter i 1995 fik WCPT til énstemmigt at vedtage en resolution om fysioterapi til torturofre, og at undervisning i behandling af torturofre skulle indgå i uddannelsen af fysioterapeuter.

Spørger man tidligere medarbejdere, politiske kolleger og modstandere, går ét ord igen om Inger Brøndsted: Rummelighed. Hun beskrives som en yderst rummelig person, bundsolid og betænksom. Imødekommende er også en beskrivelse, som går igen. Hun havde et lyst sind, var venlig, social og inkluderende og gik ind for åbenhed og tilgængelighed, så ethvert medlem altid kunne kontakte hende direkte. Hun var meget vellidt som formand, hvilket var en af grundene til, at hun kunne sidde så længe i front for Danske Fysioterapeuter og skrive sig ind som en af de store formænd i foreningens og de faglige organisationers historie.

Ordet er dit