Tip os
Bedeugen indleder altid et nyt år med temaer og tekster, der benyttes både af den enkelte og i grupper.

Evangelisk Alliances bede-uge næste uge

Tysk oplæg til den kommende uges bedeuge
07. januar 2017, 06.21

BEDEUGE Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance. Også i Danmark giver hundredvis af lokale møder i den kommende uge udtryk for den basale kristne enhed og ønsket om at bede for vores land og vores verden.

I disse møder samles mennesker fra alle kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring. Således også i vort område med møder i missionshuse, private hjem folkekirkens rammer. Alle er hjertelig velkommen.

2017 er jubilæumsåret for den lutherske reformation. I den anledning har tysk Evangelisk Alliance udarbejdet det internationale oplæg til dette års bedeuge. De danske forklaringer er skrevet af stud. theol. Jesper Risbjerg, der har holdt fast i det tyske oplæg.

Årets bedefolder er inspireret af den lutherske reformation, men hensigten har ikke været at hævde det særligt lutherske. Tværtimod har der været ønske om at kaste lys over en række emner, som binder os sammen på tværs af de mange åndelige og teologiske traditioner i den evangeliske bevægelse. For vi har meget til fælles: Vi hører i Skriften Guds stemme og får indsigt i det liv, som han har lagt til rette for os at vandre i. Vi tror på, at Guds nåde er nok for os.

Det overordnede tema for dagene er: Enestående. I en verden, hvor alting forandrer sig, er Kristus det fundament, som altid står fast.

-Vi håber, at bedeugen og dens tekster kan være med til at give os mere indsigt i vor kristne tro; at vi trods forskelle har meget til fælles. Nemlig troen på Jesus Kristus, Skriften som vejleder til Gud -og Guds Nåde netop gennem troen på Jesus Kristus som den Enestående, lyder det fra tilrettelæggerne.

Ud over at glæde os over friheden her i landet til at tænke, tro og tale, vil vi også tænke på og bede for dem, der ikke nyder godt af samme frihed.

På hjemmesiden www.evangeliskalliance.dk kan der læses mere om ugen og de enkelte dages emner.

Ordet er dit