Tip os
  • 1/: Så er vi kommet til reformationsåret med megen fokus på Luther og hans 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. En handling, der stadig vækker til overvejelse og omtanke 500 år efter. Billet er fra Luther-filmen.
  • 1/: Martin Luther reformerede kirken, men ikke kristendommen, som mange tror. Den er, hvad den altid har været.

Et nyt år har taget sin begyndelse

Og det bliver et år med fokus på historien
07. januar 2017, 06.21

NYTÅR Et nyt år har taget sin begyndelse. 2017 vil ganske sikkert komme til at stå i historiens tegn. Ikke fordi jeg tror, at året nødvendigvis går over i historien, men fordi det bliver et år, hvor der bliver sat fokus på fortiden.

Markante jubilæer i det nye år for store historiske begivenheder står i kø. For eksempel vil det være 100 år siden at den russiske revolution, der bragte kommunismen til magten, fandt sted. Det vil være 100 året for salget af de dansk-vestindiske øer til USA - for øvrigt et vendepunkt i dansk kolonihistorie.

Desuden vil det være 500 år siden reformationen begyndte, og for det ikke skal være nok, så er det også 50-året for seksdageskrigen med alt, hvad dertil hører af diskussioner om krig og fred i Mellemøsten.

Jubilæer genopliver fortiden

Som runde fødselsdage i menneskers liv er de store historiske jubilæer anledninger for samfundet til at se tilbage og se frem og stille spørgsmål, der kan gøre både ondt og godt.

DR har jo allerede meldt ud, at den store historie-satsning » Historien om Danmark« bliver sendt i år, og den kommer ikke til at stå alene, idet en række af landets museer følger trop i et nyt samarbejde, der skal få historien ud til alle.

» Historien om Danmark« skal sendes søndag aften i den bedste sendetid og har skuespilleren Lars Mikkelsen i hovedrollen. Endelig må vi ikke glemme, at der også er et kommunal-og regionsrådsvalg, der finder sted den 21. november.

Reformationsår

Reformationens begyndelse regnes fra den 31. oktober 1517, da Luther opslog de 95 punkter mod afladshandlen på kirkedøren i Wittenberg. I årene herefter bredte dette oprør mod den katolske kirke sig til nye områder, både åndeligt og geografisk. Til sidst brød næsten hele Nordeuropa med den katolske kirke. Også Danmark antog i 1536 den evangelisk-lutherske tro.

Luthers handling vil blive markeret i mange sammenhænge, men Martin Luther reformerede ikke kristendommen, som mange tror. Den er, hvad den altid har været. Han reformerede kirken, som efter hans mening var kommet bort fra kristendommen.

Luther gjorde slet ikke kirkens forkyndelse mere »moderne«. Han gjorde den i virkeligheden mere »gammeldags«.

Det ses tydeligt i hans slagord, som opsummerer sagen: Troen alene, nåden alene, skriften alene, Kristus alene og Gud alene æren.

Herning Kirkehøjskole

I det kommende halvår sætter Herning Kirkehøjskole spørgsmålet: Hvad siger Luther os i dag? til overvejelse og debat.

Det bliver Helsingør Stifts domprovst, dr. theol. Anders Kingo, der indleder semestret med foredrag om "Martin Luther og Søren Kierkegaard - om tro og tvivl og kaldstanke."

Det foregår i Hedeagerkirken i dag, lørdag d. 7. januar, og her vil han sammenligne de to personers ideer og tanker. Luther ville bortkaste alt menneskeværk og alene bygge på Den hellige Skrift. Og tilsvarende ville Kierkegaard i sin bestræbelse vende tilbage til, hvad han kaldte »nytestamentlig kristendom«. Ja, i vid udstrækning ville Kierkegaard blot sige det samme om kristen tro og tvivl og kaldstanke som Martin Luther. Dog var han sig bevidst, at han ikke blot kunne gentage Luther, fordi tiden i mellemtiden var blevet moderne. Moderniteten, som både Kierkegaard og vi er børn af, havde holdt sit indtog. Ville han her 3oo år efter Luther sige det samme, måtte han sige det på en splinterny måde. Og det gjorde han så.

I det videre arbejde med Luthers ideer anno 2017 følger tre nye foredrag. I februar kommer stiftsteolog, ekstern universitetslektor Henning Kjær Thomsen, Viborg og taler over emnet "Skriften alene?". I marts taler sognepræst Morten Thaysen, Varde om »Troen alene«", og i april runder sognepræst Gudmund Rask Pedersen, Vær og Nebel emnerækken af med foredraget »Nåden alene« med særlig fokus på Luthers tanker i nyere nordisk litteratur.

Foredragene omtales mere udførligt på Kirkehøjskolens hjemmeside: Herning Kirkehøjskole.dk

Ordet er dit