Tip os
Ingelis Sander.

En bane med muligheder

18. september 2017, 12.30

KUNSTGRÆSBANE For at skabe bedre muligheder på idrætsanlæg i Herning kommune har byrådet de seneste år anlagt kunstgræsbaner flere steder. Nu er turen kommet til Herning Fremads anlæg på Ringkøbingvej, hvor det i budgetforliget for 2018 er blevet besluttet, at bane 2 skal anlægges.

Det øger anvendelsesmulighederne hele året - og denne bane skal ikke blot hjælpe Fremad og FC Midtjylland. Her er der rigtigt mange eksterne brugere som f.eks. skoler og daginstitutioner. Allerede i dag er der stort pres på anlægget i takt med, at der er kommet mere fokus på sundhed, motion og bevægelse.

Herning Fremads anlæg er også ved flere lejligheder blevet brugt til træning og fodboldkampe for flygtninge og asylansøgere.

Da jeg som politiker værdsætter forebyggelse højt, er jeg meget tilfreds med sådanne investeringer, der sammen med fokus på bedre kost, trivsel og sundhed på den lange bane kan mindske sygdom og give færre fraværsdage.

Med anlæggelse af den nye kunstgræsbane kan vi også imødekomme det øgede behov, der er fra FC Midtjyllands side i forbindelse med, at klubben opruster sit talentarbejde. Det er meget hensigtsmæssigt, at disse efterhånden meget unge spillere ikke blot kan træne i Ikast, men også i Herning.

Ordet er dit