Tip os

Du kan trygt stemme på Alternativet - det står vi for

09. september 2017, 06.30

ALTERNATIVET Alternativet er det nye parti i Herning og hvis du er i tvivl om, hvad vi står for, så læs her. Vi vil gerne give et kort indblik i, hvad Alternativet og vi står for i den kommende valgkamp.

Vi synes overordnet at det går godt i Herning og respekterer de politikere, der indtil nu har drevet kommunen og peget en retning ud, som de fleste kan være godt tilfredse med. Men alt godt kan sagtens blive bedre og det er i gode tider, vi skal skabe grundlaget for en fremtid med større hensyn til klimaet og sammen med dem, der her det allersværest og har allermest modgang, så de også mærker, at Herning er et godt sted at bo og leve.

Alternativets mærkesag no. 1 er bæredygtighed.

Vi vil have en kommune i balance både socialt, klimamæssigt og økonomisk. Det vil sige, at vi vil have gode og lige forhold for borgere i kommunen uanset baggrund, vi vil have at kommunen og borgerne aktivt bidrager til at sætte et mindre aftryk på klimaet og vi vil have, at økonomien fortsat er i balance, at der er sorte tal på den overordnede bundlinie i kommunen.

Vores mærkesag no. 2 er mere natur og økologi.

Byerne og projekter i Herning Kommune skal være mere grønne og der skal være mere vild natur i kommunen generelt. Vores fødevarer og drikkevand skal være rene og uden kemiske og giftige »tilsætningsstoffer« og kommunens institutioner skal, så hurtig som mulig, være økologisk, så vores børn og børnebørn også får en tryg fremtid.

Vores mærkesag no. 3 er demokrati og ny politisk kultur.

Kommunens drift og sagsbehandling skal være gennemsigtig og åben. Der skal give mulighed for borgerdrevne forslag i byrådet, udvalgsmøderne skal være åbne for borgerne. Det gennemgående forvaltningsprincip skal være »meroffentlighed«, det vil sige at kommunen skal yde borgerne den videst mulige og bedste information og support i enhver sag - mødet med kommunen skal være et involverende møde mellem mennesker og ikke et møde mellem et cpr.nr. og systemet.

Herning Kommune skal have en uvildig »borgerombudsmand«, der pro-aktivt skal hjælpe borgerne og skabe dialog mellem borgerne ogsystemet, så konflikter og »sager« forebygges. Kommunen skal være et serviceorgan for borgerne, hvor borgerne har stor vægt og indflydelse på kommunens udvikling - et inddragende og aktivt demokrati. Endelig skal vi uddelegere kompetence og økonomi til oplandsbyerne, fordi »flere ved mere«.

Herudover har vi naturligvis en række andre interesseområder, som vi gerne vil arbejde med og prøve at skabe forståelse for og opbakning bag, men det er vigtigt at sige, at vi ikke har dogmer, hverken til højre eller venstre og at ja-hatten er på. Vi vil vil være med til at eksperimentere og præge Herning Kommune i en meget mere grøn og vedvarende retning, der i højere grad er bæredygtig og balanceret både socialt, klimamæssigt og økonomisk.

Ordet er dit